انتقال به سال مالی ۱۴۰۰

قابل توجه کاربران محترم شرکت شایگان سیستم
با توجه به شروع قرن جدید شمسی و نظر به اینکه برخی از کاربران محترم سال ۱۳۹۹ را با نام دوره مالی ۹۹ ایجاد و استفاده نموده‌اند، لازم است این دسته از کاربران جهت انتقال به دوره مالی جدید آخرین نسخه از نرم‌افزار خود (نسخه ۰۶۱۶ به بالا برای برنامه حسابگر و ۰۱۸۸ به بالا برای برنامه حقوق و دستمزد) را به صورت رایگان تهیه و نصب نمایند.