حسابگر در پیمانکاری

راهکار پیمانکاری شایگان‌سیستم با امکانات یکپارچه و دقیق خود پاسخگوی نیازهای شرکت‌هایی میباشد که فعالیت‌های پیمانی و پروژه‌ای دارند. در این راهکار می‌توانید پروژه‌ها و انواع حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی را در چند سطح ثابت، سطوح شناور مراکز هزینه و تفصیلی شناور تعریف نمایید. میتوانید جهت مدیریت تامین مواد و قطعات، مصالح و مواد مصرفی را به تفکیک در انبار و پروژه‌های مختلف هزینه نمایید و راهکار پیمانکاری، ارتباط اتوماتیک انبار با پروژه‌ها را برقرار خواهد نمود. همچنین با استفاده از این راهکار میتوانید عملیات حسابداری و دریافت و پرداخت، دفتر چک، دفتر قسط و .. را به آسانی انجام داده و سیستم اسناد حسابداری آن‌ها را به صورت اتوماتیک صادر می‌نماید و با استفاده از قابلیت عطف سند، نحوه صدور اسناد حسابداری را تغییر دهید. گزارشات این راهکار میتواند اطلاعات ارزشمندی مانند بهای تمام شده پروژه، تراز مراکز هزینه، سود و زیان، گزارشات مورد نیاز دارایی جهت دفتر نویسی و … را به مدیریت ارائه دهد.