حسابداری صنعتی
نرم‌افزاری یکپارچه برای مدیریت مالی و تامین فرایندهای تولید
  • حسابداری
  • مرکز هزینه و تفصیلی شناور
  • انبارداری
  • تولید و بهای تمام شده
  • خرید و فروش، برگشتی‌ها و سفارشات
  • دریافت، پرداخت و دفتر چک
  • دفتر قسط

خط ویژه  ۰۰۰ ۹۷۲ ۴۱ – ۰۲۱ 

دریافت دمو، قرار دموی حضوری و توضیحات بیشتر