cyber account حسابداری حسابگر
نرم‌افزاری جامع برای مدیریت فرایندهای توزیع و پخش
  • حسابداری
  • انبارداری
  • مدیریت تخفیفات به مشتریان
  • مدیریت پورسانت
  • امكان استفاده از برنامه Pocket Cyber
  • مرکز هزینه و تفصیلی شناور
  • خرید و فروش، برگشتی‌ها و سفارشات
  • دریافت، پرداخت و دفتر چک

خط ویژه  ۰۰۰ ۹۷۲ ۴۱ – ۰۲۱ 

دریافت دمو، قرار دموی حضوری و توضیحات بیشتر