جستجو در مقالات آموزشی

تعیین سقف بدهکاری/بستانکاری حساب

با توجه به اینکه اکثر کسب و کارها مشتریان خود را بر اساس سیاست‌های مجموعه، اعتبار سنجی و برای آنها سقف تعیین می‌کنند، شرکت شایگان سیستم دو امکان تعیین سقف بدهکاری/بستانکاری و سقف بدهکاری/بستانکاری با اسناد را در نرم افزار حسابداری حسابگر فراهم نموده است. با استفاده از امکان سقف بدهکاری/بستانکاری می‌توانید برای مانده حساب و با استفاده از امکان سقف بدهکاری و بستانکاری با اسناد می‌توانید برای مبلغ چک‌های پاس نشده حساب، سقف تعیین کنید. در ادامه با ذکر مثال این دو امکان شرح داده می‌شود.

فرض کنید می‌خواهید برای یک مشتری سقف اعتباری برای مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدهکاری و ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدهکاری با اسناد تعریف کنید که اگر مانده بدهکاری حساب و اسناد بیشتر از این مبالغ باشد، سیستم هشدار دهد.

برای تعیین سقف بدهکاری/بستانکاری در نرم افزار حسابداری حسابگر بعد از تعریف حساب، در فرم اصلی برنامه بر روی دکمه معرفی حساب کلیک کنید. در فرم باز شده در زبانه اطلاعات کلی، در قسمت نام حساب، با انتخاب دکمه ذره‌بین از لیست حساب‌ها، حساب مورد نظر را انتخاب کنید. در قسمت سقف بدهکاری، سقف بدهکاری حساب و در قسمت سقف بدهکاری با اسناد، سقف بدهکاری با اسناد را وارد کنید.

تعیین سقف بدهکاری/بستانکاری حساب در حسابگر

تعیین سقف بدهکاری بستانکاری حساب

برای تعیین نوع کنترل سقف بدهکاری/بستانکاری سیستم از مسیر شرایط محیطی > پارامترهای حسابداری را انتخاب کنید. در فرم باز شده با استفاده از پارامتر شماره ۳ «نوع کنترل وقتی مانده حساب بیش از اعتبار می‌شود» نوع کنترل اعتبار مانده حساب را تعیین کنید که می‌تواند یکی از سه حالت بدون کنترل، پیغام داده شود و جلوگیری شود، باشد. در صورتی که حالت بدون کنترل را انتخاب کنید سیستم هیچ کنترلی روی سقف بدهکاری/بستانکاری تعیین شده برای حساب ندارد. با انتخاب حالت پیغام داده شود، در صورتی که مانده حساب بیش‌تر از سقف تعیین شده باشد، سیستم پیغامی مبنی بر افزایش بدهکاری یا بستانکاری نمایش می‌دهد. با انتخاب حالت جلوگیری شود، در صورتی که مانده حساب بیش‌تر از سقف تعیین شده باشد، سیستم از ثبت ردیف مربوطه جلوگیری می‌کند.

تعیین نوع کنترل سیستم برای افزایش بدهکاری/بستانکاری حساب در حسابگر

تعیین نوع کنترل سیستم

با استفاده از پارامتر شماره ۱۱ «نوع کنترل وقتی مانده حساب بیش از اعتبار اسناد می‌شود» نوع کنترل اعتبار مانده حساب اسناد را تعیین کنید که می‌تواند یکی از سه حالت بدون کنترل، پیغام داده شود و جلوگیری شود، باشد.

تعیین نوع کنترل سیستم در زمان افزایش بدهکاری/بستانکاری با اسناد در حسابگر

تعیین نوع کنترل سیستم

برای مشاهده نحوه کار کنترل سقف تعیین شده، فاکتور فروشی  به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادر کنید.

فاکتور فروش حسابگر

فاکتور فروش

پس از صدور وضعیت بدهکاری حساب به شرح زیر است:

سقف بدهکاری حسابمیزان بدهکاری حسابمبلغ باقی مانده تا رسیدن به سقف بدهکاری حسابسقف بدهکاری با اسناد حسابمیزان بدهکاری با اسناد حسابمبلغ باقی مانده تا رسیدن به سقف بدهکاری حساب
۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰

همانطور که مشاهده می‌‎کنید مبلغ بدهکاری حساب به سقف بدهکاری آن رسیده است و در صورتی که برای این حساب فاکتور دیگری صادر کنید، سیستم به شما پیغامی مبنی بر افزایش بدهکاری برای حساب نمایش می‌دهد.

افزایش بدهکاری/بستانکاری حساب در فاکتور فروش حسابگر

افزایش بدهکاری حساب

فرض کنید برای تسویه فاکتور صادر شده، یک برگه چک به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافت می‌کنید. در این صورت وضعیت بدهکاری حساب به شرح زیر است:

سقف بدهکاری حسابمیزان بدهکاری حسابمبلغ باقی مانده تا رسیدن به سقف بدهکاری حسابسقف بدهکاری با اسناد حسابمیزان بدهکاری با اسناد حسابمبلغ باقی مانده تا رسیدن به سقف بدهکاری حساب
۱۰/۰۰۰/۰۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰

همانطور که گفته شد با امکان تعیین سقف بدهکاری/بستانکاری با اسناد در نرم افزار حسابداری حسابگر می‌توانید برای چک‌های پاس‌نشده حساب سقف تعیین کنید. تا به اینجای مثال همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، برای حساب مذکور یک چک پاس نشده به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ صادر شد که مبلغ باقی مانده تا رسیدن به سقف بدهکاری حساب ۵/۰۰۰/۰۰۰ است. حالا اگر فاکتور فروشی صادر کنید که در آن حساب مورد نظر به اندازه مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ بدهکار شود. در این صورت سیستم به شما پیغامی مبنی بر افزایش بدهکاری با اسناد برای حساب به اندازه مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ نمایش می‌دهد.

افزایش بدهکاری با اسناد حساب در حسابگر

افزایش بدهکاری/بستانکاری با اسناد حساب

در صورتی که وضعیت چک دریافتی برای فاکتور شماره ۱۲۰ را به وضعیت پاس شده تغییر دهید، در این صورت وضعیت بدهکاری حساب به شرح زیر است:

سقف بدهکاری حسابمیزان بدهکاری حسابمبلغ باقی مانده تا پر شدن سقف بدهکاری حسابسقف بدهکاری با اسناد حسابمیزان بدهکاری با اسناد حسابمبلغ باقی مانده تا پر شدن سقف بدهکاری حساب
۱۰/۰۰۰/۰۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰

 

 

 

قبلی امکان ایجاد کالا با ویژگی در حسابگر
بعدی امکان مشخصه کالا در نرم افزار حسابداری حسابگر
استفاده از مطالب سايت شایگان سیستم فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
تمام حقوق برای شایگان‌سیستم (سهامی خاص) محفوظ است.
Copyright © 2022 shygunsys.net