سریال و گارانتی کالاها

در نرم‌ افزار فروش حسابگر می‌توانید برای کالاها شماره سریال مشخص نمایید و تمام عملیاتی که برای یک سریال کالا اتفاق می‌افتد در سیستم ثبت می‌شود. ضمناً می‌توانید برای هر شماره سریال، تاریخ شروع گارانتی و مدت گارانتی مشخص کنید. هر سریال می‌تواند دارای وضعیت‌های «جاری»، «حواله شده»، «در کنترل»، «سوخت شده»، «فروش رفته»، «مرجوعی به فروشنده» و «معیوب» باشد. این امکان برای فروشندگان سخت‌افزاری جهت اعمال گارانتی بسیار کاربردی می‌باشد. بدین منظور:

  1. ابتدا از منوی اطلاعات پایه > معرفی کالاها > اطلاعات اقلام موجودی، پس از انتخاب کالا، آیتم «سریال دارد» را تیک بزنید.
  2. برای ورود سریال‌ها هنگام صدور فاکتور خرید یا رسید انبار از قسمت پایین فاکتور، دکمه «سریال» را کلیک کنید.
  3. پنجره «سریال‌های مربوط به ردیف فاکتور» باز می‌شود. در صورتی که تعداد کالاها کم است و یا می‌خواهید سریال‌ها را با استفاده از بارکد وارد نمایید، در همین جدول سریال‌ها را وارد کنید. در صورتی که تعداد سریال‌ها زیاد است و دارای توالی می‌باشند از بالای این پنجره دکمه «ایجاد» را کلیک کنید.
  4. با فشردن دکمه ایجاد پنجره «ایجاد سریال کالا» باز می‌شود. در این قسمت کافی است سریال شروع را وارد نمایید، سریال انتهایی به صورت اتوماتیک بر اساس مقدار فاکتور تنظیم می‌گردد سپس دکمه ایجاد را کلیک کنید. سریال‌های بین سریال شروع و انتها به صورت اتوماتیک ایجاد خواهند شد.
  5. در فاکتور فروش پس از ورود ردیف فاکتور دکمه «سریال» را از قسمت پایین فاکتور کلیک کنید. در پنجره بازشده، می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دستگاه بارکدخوان، سریال‌های مورد نظر را انتخاب کنید.
  • می‌توانید از منوی شرایط محیطی > پارامترهای سریال کالا، تنظیمات مربوط به شماره سریال مانند اجباری‌شدن ورود شماره سریال و … را در نرم افزار حسابداری حسابگر اعمال نمایید.

 

فعال‌سازی سریال کالا

فعال‌سازی سریال کالا

 

سریال کالا در فاکتور فروش

سریال کالا در فاکتور فروش

 

تعریف سریال کالا در نرم افزار فروش حسابگر

تعریف سریال کالا در نرم افزار فروش حسابگر

 

تعریف سریال کالا در نرم افزار فروش حسابگر

تعریف سریال کالا در نرم افزار فروش حسابگر

 

گزارش‌های وضعیت سریال در نرم افزار فروش حسابگر

گزارش‌های وضعیت سریال در نرم افزار فروش حسابگر