سبد کالا

سبد کالا یکی از امکانات نرم افزار حسابداری حسابگر مناسب شرکتهای توزیع و پخش است که با استفاده از آن می‌توانید سبد کالا تعریف کنید و در صورتی که فاکتور فروش مشتری شامل سبد کالا شد، درصدی به عنوان تخفیف به ردیف‌های سبد کالا یا کالایی به عنوان جایزه به مشتری اختصاص دهید. امکان سبد کالا در نرم افزار حسابگر ویژه پخش نسخه ۱۰ قابل استفاده است و کاربرانی که از نرم افزار حسابگر ویژه پخش نسخه ۹ استفاده می‌نمایند، می‌توانند از طریق تهیه افزونه به این امکان دسترسی داشته باشند.

برای معرفی سبد کالا از مسیر عملیات روزانه > مدیریت سیاستهای فروش و تخفیفات > مدیریت سبد کالا > قوانین سبد کالا را انتخاب کنید. در پنجره سبد کالا می‌توانید لیست سبد کالاهای معرفی شده را مشاهده نمایید. برای معرفی سبد کالا جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

لیست سبدهای کالا در نرم افزار حسابداری حسابگر

لیست سبدهای کالا

در فیلد نام سبد کالا، نام سبد کالا مورد نظرتان را وارد و سپس بر روی دکمه بعدی کلیک کنید.

تعریف سبد کالای جدید در نرم افزار حسابداری حسابگر

معرفی سبد کالای جدید

در این مرحله شرایط لازم برای اجرای سبد کالا را وارد کنید. در فیلد تاریخ شروع و تاریخ اتمام، بازه تاریخی که می‌خواهید سبد کالا اعمال شود را تعیین کنید. برای معرفی شرط جدید، یک سطر ایجاد نمایید. در ستون توضیحات، توضیحات مربوط به شرط سبد کالا را وارد نمایید. با استفاده از ستون شرح کالا یا گروه کالا، کالاهای مورد نظر خود را انتخاب کنید. در ستون مقدار هدف، مقداری که مشتری باید از یک کالا یا گروه کالا خرید کند تا شامل سبد کالا شود را وارد کنید. در ستون حداکثر مقدار، می توانید حداکثر مقدار خرید مشتری که شامل سبد کالا شود را وارد نمایید.

نکته: یک سبد کالا می‌تواند شامل چندین شرط باشد که در این صورت سبد کالا در صورتی اجرا می‌شود که تمامی شرط‌ها برقرار باشند.

نکته: در یک سبد کالا، شرط‌ها نباید در هیچ سطحی هم‌پوشانی داشته باشند. به عنوان مثال فرض می کنیم گروه کالایی به نام لوازم تحریر داریم که دارای یک زیر گروه به نام نوشت‌افزار است و زیر مجموعه آن کالای مداد و خودکار است. در این حالت در شرط نمی‌توانید یک سطر ایجاد کنید که شرط آن مداد و یک سطر ایجاد کنید که گروه کالا آن نوشت‌افزار باشد.

بعد از تعیین شروط مورد نیاز بر روی دکمه بعدی کلیک کنید.

معرفی شروط در سبد کالا در نرم افزار حسابداری حسابگر

معرفی شروط سبد کالا

در این مرحله در فیلد درصد تخفیف ردیف مشخص کنید در صورتی که در فاکتور شروط سبد کالا رعایت شد، چند درصد تخفیف ردیف به کالاهای سبد کالا داده شود سپس بر روی دکمه بعدی کلیک کنید.

تعیین درصد تخفیف ردیف در نرم افزار حسابداری حسابگر

تعیین درصد تخفیف ردیف‌های سبد کالا

در این مرحله مشخص کنید در صورتی که در فاکتور شروط سبد کالا رعایت شد، چه کالاهایی و به چه تعداد به عنوان جایزه به فاکتور اضافه شود. در ادامه فیلدهای موجود در این پنجره توضیح داده می شود:

نام انبار: در فیلد نام انبار، نام انباری که کالاهای جایزه از آن اختصاص داده ‌می‌شوند را تعیین کنید.

کالا جایزه: در صورتی که می‌خواهید یک کالا به عنوان جایزه اختصاص داده شود در فیلد کالا جایزه، کالا مورد نظر را انتخاب کنید.

گروه کالا جایزه: در صورتی که بخواهید از یک گروه کالا به انتخاب مشتری یک کالا به عنوان جایزه اختصاص داده شود در فیلد گروه کالا جایزه، گروه کالا مورد نظر را انتخاب کنید.

مقدار جایزه: در فیلد مقدار جایزه، مقدار عددی جایزه را وارد کنید.

تعیین کالاهای جایزه در نرم افزار حسابداری

تعیین کالاهای جایزه سبد کالا

در صورتی که پارامتر “جایزه تنها در ضرایب اعداد طبیعی اعمال شود (۱,۲,۳,…)” غیر فعال باشد مقدار جایزه به صورت کامل حساب می‌شود. به عنوان مثال اگر قانون به این صورت باشد که به ازای ۱۰ خرید از کالا ۱، ۴ عدد کالا ۲ جایزه داده می‌شود و در صورتی که یک فاکتور شامل ۱۴ عدد از کالا ۱ باشد جایزه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

۵٫۶=۱۰/(۱۴*۴)

در صورتی که این پارامتر فعال باشد مقدار صحیح محاسبه “۵” در نظر گرفته می شود.

نکته: در هر سبد کالا امکان انتخاب کالا جایزه، گروه کالا جایزه و تخفیف به صورت همزمان وجود دارد.

بعد از تعیین موارد مورد نظر بر روی دکمه بعدی کلیک کنید.

در مرحله آخر اطلاعات مربوط به سبد کالا را مشاهده نمایید سپس بر روی دکمه پایان کلیک کنید.

اطلاعات کلی سبد کالا در نرم افزار حسابداری حسابگر

اطلاعات کلی سبد کالا

بعد از ثبت سبد کالا، در پنجره سبد کالا با استفاده از دکمه جزییات، می‌توانید جزییات مربوط به سبد کالا ثبت شده را مشاهده نمایید. همچنین با استفاده از دکمه‌های قرار داده شده در سمت چپ این پنجره می‌توانید اولویت ردیف‌های مربوط به سبدهای کالا را تغییر دهید.

سبد کالا در حسابگر

سبد کالا

بعد از ثبت سبد کالا برای اعمال سبد کالا در فاکتور، پس از صدور فاکتور از مسیر اعمال تخفیف، اعمال سبد کالا را انتخاب کنید.

اعمال سبد کالا در فاکتور در حسابگر

اعمال سبد کالا در فاکتور

سپس با انتخاب دکمه سبد کالا می‌توانید لیست سبدهای کالا اعمال شده روی فاکتور را مشاهده نمایید.

سبد کالاهای اعمال شده در فاکتور

سبد کالا در فاکتور

با استفاده از دکمه حذف می‌توانید تمام عملیات سبد کالا را از فاکتور مورد نظر حذف نمایید.

لیست سبد کالاهای اعمال شده در فاکتور در نرم افزار حسابگر

لیست سبد کالاهای اعمال شده در فاکتور

با انتخاب دکمه وضعیت تخفیف ها، وضعیت تخفیف هر سبد کالا را مشاهده کنید.

وضعیت تخفیف ها در حسابگر

وضعیت تخفیف‌ها

با انتخاب دکمه کالاهای جایزه، کالاهای جایزه هر سبد کالا را مشاهده کنید.

لیست کالاهای جایزه در حسابگر

لیست کالاهای جایزه

نکته: در صورتی که چند سبد کالا تعریف کرده باشید و بخواهید که سبد کالاهای تعریف شده‌ای که شامل فاکتور شدند با هم اعمال شوند از مسیر عملیات روزانه > مدیریت سیاستهای فروش و تخفیفات > مدیریت سبد کالا > پارامتر های سبد کالا را انتخاب کنید و پارامتر “در صورتی که چند سبد کالا شامل فاکتور شدند تمام سبدها روی فاکتور اعمال شوند” را فعال کنید. در صورتی که این پارامتر فعال نباشد اولین سبد کالا که دارای شرایط فاکتور است، اعمال می‌شود. همچنین با استفاده از پارامترهای موجود در این بخش، می‌توانید تنظیمات مربوط به سبد کالا را تعیین کنید.

پارامترهای سبد کالا در نرم افزار حسابگر

پارامترهای سبد کالا

مدیریت پورسانت

شرکتهایی که در زمینه توزیع و پخش فعالیت دارند همواره برای مدیریت عملکرد فروشندگان و بررسی وضعیت پورسانت‌های تعیین شده آن‌ها، نیازمند یک نرم افزار جامع مالی هستند تا با بررسی سیاست‌های فروش مجموعه خود، تصمیمات درستی برای وضعیت فروشندگان داشته باشند. محاسبه پورسانت یکی از امکانات نرم افزار حسابگر ویژه پخش شرکت شایگان سیستم است که با استفاده از آن می‌توانید شرایط و قوانین مربوط به چگونگی دریافت کمیسیون نمایندگان فروش را تعریف نمایید و با بررسی گزارشات موجود در سیستم تصمیمات مفیدی برای مجموعه خود اتخاذ نمایید.

از مزایای استفاده از امکان مدیریت پورسانت فروشندگان با استفاده از نرم افزار حسابداری حسابگر ویژه پخش می‌توان به کاهش خطا در هنگام محاسبه پورسانت، صرفه‌جویی در زمان، مشاهده و مقایسه عملکرد فروشندگان با توجه به اهداف تعریف شده به منظور بهبود عملکرد سازمان و رسیدن به اهداف مورد نظر اشاره نمود.

در حسابگر ویژه پخش می‌توانید انواع گروه فروشنده با فروشندگان متفاوت تعریف و برای آن‌ها قوانین پورسانت معرفی کنید و در پایان هر دوره، سیستم به صورت اتوماتیک پورسانت فروشندگان شما را محاسبه می‌کند. در ادامه روش کار توضیح داده می‌شود.

برای تعریف گروه فروشنده از مسیر عملیات روزانه > مدیریت سیاستهای فروش و تخفیفات > مدیریت پورسانت > معرفی گروه فروشنده ها را انتخاب کنید. در پنجره باز شده بر روی دکمه جدید کلیک کنید. کد گروه فروشنده و نام گروه فروشنده را وارد کنید. سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

تعریف گروه فروشنده در نرم افزار حسابداری

تعریف گروه فروشنده

بعد از تعریف گروه فروشنده، انواع فروشنده را برای گروه مورد نظر تعریف کنید. برای این کار از مسیر عملیات روزانه > مدیریت سیاستهای فروش و تخفیفات > مدیریت پورسانت > معرفی انواع فروشنده ها را انتخاب کنید. در پنجره باز شده بر روی دکمه جدید کلیک کنید. کد نوع فروشنده و نام نوع فروشنده را وارد کنید و بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

تعریف نوع فروشنده در نرم افزار حسابداری

تعریف نوع فروشنده

برای تعیین نام فروشنده‌ها از مسیر عملیات روزانه > مدیریت سیاستهای فروش و تخفیفات > مدیریت پورسانت > معرفی فروشنده ها را انتخاب کنید. در پنجره باز شده در زبانه مشخصات اصلی فروشنده، کد و نام فروشنده را وارد کنید. نوع فروشنده را با انتخاب دکمه ذره‌بین از لیست انواع فروشنده‌های تعریف شده تعیین کنید.

در قسمت حسابهای مرتبط، حساب‌های مورد نیاز سیستم جهت صدور اسناد اتوماتیک برای پورسانت‌های محاسبه شده یا جرایم مربوطه را وارد نمایید. در فیلد حساب واریز پورسانت فروشنده، حساب مربوط به فروشنده که قرار است با توجه به درصدهای تعریف شده در قسمت قوانین کمیسیون، پورسانت دریافت کنند را انتخاب کنید. حساب تعیین شده در فیلد برداشت مبلغ پورسانت برای فروشنده، حساب مقابل مربوط به فروشنده است که هنگام صدور اسناد مربوط به کمیسیون، پورسانت نمایندگان از این حساب پرداخت می‌شود و حساب واریز پورسانت فروشنده به اندازه مبلغ پورسانت بستانکار و حساب برداشت مبلغ پورسانت بدهکار خواهد شد. حساب تعیین شده در فیلد حساب واریز جریمه مرجوعی زمانی استفاده می‌شود که در قوانین مربوط به کمیسیون، قوانینی برای برگشت از فروش‌های فروشندگان نیز تعریف شده و درصدی برای جریمه مرجوعی آنها در نظر گرفته شود که در اینصورت هنگام صدور سند حساب مقابل مربوط به فروشنده، این حساب خواهد بود و حساب فروشنده به اندازه مبلغ مرجوعی بدهکار و حساب مرتبط مرجوعی بستانکار خواهد شد.

معرفی فروشنده در نرم افزار حسابداری حسابگر ویژه پخش

معرفی فروشنده

برای اضافه کردن یک فروشنده به گروه فروشنده در زبانه مشخصات اصلی فروشنده، نام فروشنده را انتخاب سپس وارد زبانه گروه فروشنده شوید. با انتخاب دکمه ذره‌بین از لیست گروه فروشنده ها، گروه فروشنده مورد نظر را انتخاب و سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

نکته: هر فروشنده می تواند در چند گروه فروشنده وجود داشته باشد.

افزودن فروشنده به گروه فروشنده در نرم افزار حسابداری حسابگر

افزودن فروشنده به گروه فروشنده

در زبانه لیست فروشنده‌ها بر اساس گروه فروشنده، می‌توانید لیست فروشنده‎‍‌های تعریف‌ شده برای هر کدام از گروه فروشنده‌های انتخاب شده را مشاهده نمایید.

لیست فروشنده ها بر اساس گروه فروشنده در حسابگر

لیست فروشنده ها بر اساس گروه فروشنده

در زبانه لیست فروشنده ها بر اساس نوع فروشنده، می‌توانید لیست فروشنده‌های تعریف‌ شده برای هر کدام از نوع فروشنده‌های انتخاب شده را مشاهده نمایید.

لیست فروشنده ها بر اساس نوع فروشنده در نرم افزار حسابگر

لیست فروشنده ها بر اساس نوع فروشنده

بعد از تعریف فروشنده‌ها برای معرفی قوانین پورسانت از مسیر عملیات روزانه > مدیریت سیاستهای فروش و تخفیفات > مدیریت پورسانت > قوانین کمیسیون را انتخاب کنید. در این پنجره می‌توانید شرایط و قوانین مربوط به چگونگی دریافت کمیسیون فروشندگان را تعریف نمایید که این قوانین را باید برای هر فروشنده به صورت جداگانه تعریف کرد همچنین امکان تعریف تعداد نامحدودی از قوانین برای هر فروشنده وجود دارد.

برای تعیین نام فروشنده جهت تعریف قانون پورسانت در فیلد نام فروشنده (کد فروشنده) با انتخاب دکمه ذره‌بین از لیست بازشده نام فروشنده مورد نظر را انتخاب نمایید. سپس برای تعریف قانون جدید یک سطر جدید ایجاد کنید. برای سهولت کار بر روی دکمه نمایش در فرم کلیک کنید.

تعریف قوانین کمیسیون در حسابگر

قوانین کمیسیون

در این پنجره می توانید با توجه به فیلدهای موجود قوانین را تعریف نمایید که در ادامه این فیلدها توضیح داده می‌شود.

شرح ردیف: شرح مربوط به هر ردیف از قوانین کمیسیون در این فیلد قرار دارد که در هنگام صدور اسناد مربوط به کمیسیون فروشندگان این شرح در توضیحات مربوط به اسناد قرار می‌گیرد.

بازه تاریخ: چنانچه در این فیلد بازه تاریخی در نظر بگیرید، فاکتورهایی در محاسبه پورسانت منظور می‌شوند که در بازه تاریخی تعیین شده صادر شده باشد.

نام حساب (شماره حساب): چنانچه در فیلد نام حساب، حسابی انتخاب شده باشد تنها فاکتورهایی در محاسبه پورسانت منظور می‌شوند که به نام حساب تعیین‌شده در این بخش صادر شده باشند.

نام حساب معین (کد حساب معین): چنانچه در فیلد نام حساب معین، حسابی انتخاب شده باشد تنها فاکتورهایی در محاسبه پورسانت منظور می‌شوند که به نام یکی از تفصیلی‌های معین انتخابی صادر شده باشد.

نام حساب کل (شماره حساب کل): چنانچه در فیلد نام حساب کل، حسابی انتخاب شده باشد تنها فاکتورهایی در محاسبه پورسانت منظور می‌شوند که به نام یکی از تفصیلی‌های کل انتخابی صادر شده باشد.

شرح کالا (کد کالا): چنانچه در فیلد شرح کالا، کالایی انتخاب شده باشد تنها فاکتورهایی در محاسبه پورسانت منظور می‌شوند که نام کالای انتخابی در آن‌ها وجود داشته باشد.

نام گروه کالا (کد گروه کالا): چنانچه در فیلد نام گروه کالا، گروه کالایی انتخاب شده باشد تنها فاکتورهایی در محاسبه پورسانت منظور می‌شوند که یکی از کالاهای گروه انتخابی در فاکتور انتخاب شود.

نام گروه اصلی کالا (کد گروه اصلی کالا): چنانچه در فیلد گروه اصلی کالا، گروه اصلی کالا انتخاب شده باشد تنها فاکتورهایی در محاسبه پورسانت منظور می‌شوند که یکی از کالاهای گروه اصلی انتخابی در فاکتور انتخاب شود.

محل: اگر در فیلد محل، محلی انتخاب شده باشد، فاکتورهایی در محاسبه پورسانت منظور می‌شوند که مشتریان این فاکتورها، مرتبط به محل انتخابی باشند.

شماره مرکزهزینه در Cyber: اگر در این فیلد مرکز هزینه‌ای انتخاب شده باشد، فاکتورهایی در محاسبه پورسانت منظور می‌شوند که مرکز هزینه انتخابی با مرکز هزینه فاکتور برابر باشد.

مسافت: در صورتی که بخواهید به فاکتورهایی پورسانت تعلق گیرد که در یک مسافت مشخص شده باشند در فیلد مسافت عدد مورد نظر را وارد نمایید. چنانچه در این ستون عددی درج کنید، تنها فاکتورهایی در محاسبه پورسانت منظور می‌شوند که مسافت تعریف‌شده برای مشتریان این فاکتورها مساوی این عدد باشد.

از مبلغ فروش و تا مبلغ فروش: در فیلدهای از مبلغ فروش و تا مبلغ فروش، حداقل و حداکثر مبلغ فروش برای دریافت پورسانت توسط فروشنده را وارد نمایید.

درصد کمیسیون: در فیلد درصد کمیسیون میزان پورسانتی که برای فروشنده با توجه به شرایط تعریف‌شده در نظر گرفته می‌شود را وارد کنید.

درصد جریمه مرجوعی: در فیلد درصد جریمه مرجوعی، میزان جریمه در صورت داشتن فاکتور مرجوعی برای فروشنده را وارد کنید.

نکته: در محاسبه پورسانت‌ها در صورتی درصدهای تعریف شده به فروشندگان تعلق خواهد گرفت که تمام شرط های معرفی شده برای یک فاکتور صدق کند.

نکته: جهت اعمال جریمه برگشت از فروش برای فروشنده مربوطه، بایستی مقادیر مربوط به «درصد کمیسیون» و «درصد جریمه مرجوعی» در دو قانون جداگانه تعریف شوند.

قوانین کمیسیون در حسابگر

قوانین کمیسیون

برای اختصاص دادن گروه فروشنده به فاکتور، پس از صدور فاکتور زبانه فروشنده را انتخاب کنید. با انتخاب دکمه ذره‌بین از لیست گروه فروشندگان، گروه فروشنده مورد نظر را انتخاب کنید.

فاکتور فروش و انتخاب فروشنده

فاکتور فروش

برای محاسبه پورسانت فروشنده ها از مسیر عملیات روزانه > مدیریت سیاستهای فروش و تخفیفات > مدیریت پورسانت > محاسبه کمیسیون را انتخاب کنید. در پنجره بازشده در زبانه تاریخچه محاسبه میتوانید تاریخچه محاسبات را مشاهده کنید. برای محاسبه کمیسیون جدید، بر روی محاسبه جدید کلیک کنید. در پنجره بازشده تاریخی که می‌خواهید محاسبه تا آن تاریخ انجام شود را انتخاب سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

معرفی محاسبه جدید کمیسیون در نرم افزار حسابداری

معرفی محاسبه جدید کمیسیون

در زبانه لیست فروشنده ها، نام فروشندگانی که می‌خواهید محاسبه کمیسیون برای آن‌ها انجام شود انتخاب کنید. در بخش نوع محاسبه، نوع فاکتورهایی که قرار است محاسبه کمیسیون بر مبنای آن‌ها محاسبه شود مشخص نمایید که این فیلد می‌تواند شامل دو حالت تمامی فاکتورها و فاکتورهای پرداخت شده باشد. چنانچه نوع محاسبه بر اساس تمامی فاکتورها باشد، محاسبه کمیسیون با توجه به تمام فاکتورهایی تسویه شده و تسویه نشده‌ای که نام فروشنده انتخابی در آن‌ها وجود دارد، انجام می‌شود و چنانچه نوع محاسبه براساس فاکتورهای پرداخت شده باشد، محاسبه کمیسیون فقط با توجه به فاکتورهایی از فروشنده که برای آن‌ها در برگه دریافت لیست مبالغی دریافت شده است انجام می‌شود.

با کلیک بر روی دکمه محاسبه، مبالغ پورسانت فروشندگان انتخابی با توجه به شرایط تعریف شده در قوانین کمیسیون، محاسبه می‌شود و نتایج این محاسبات در زبانه نتایج محاسبات قابل مشاهده است.

محاسبه کمیسیون بر اساس نوع محاسبه

محاسبه کمیسیون

در زبانه نتایج محاسبات در ستون نام فروشنده و کد فروشنده، نام فروشنده‌ای قرار دارد که محاسبه کمیسیون برای او انجام شده است.

شرح ردیف: در ستون شرح ردیف، شرح تعریف‌شده در قسمت قوانین کمیسیون وجود دارد.

دوره: در ستون دوره، شماره دوره مالی فاکتور نمایش داده می شود.

درصد کمیسیون: در ستون درصد کمیسیون، مبلغ کمیسیون فروشنده با توجه به قوانین کمیسیون نمایش داده می‌شود.

محاسبات قبلی: با هر بار محاسبه کمیسیون، مبالغی که در محاسبات قبلی محاسبه شده است در ستون محاسبات قبلی قرار می‌گیرد.

مبنای محاسبه پورسانت: در ستون مبنای محاسبه پورسانت، مبنای محاسبه کمیسیون که مبلغ کل فاکتورهای فروش فرشنده است، در نظر گرفته می‌شود.

مبلغ جریمه مرجوعی: در ستون مبلغ جریمه مرجوعی، مبلغ جریمه مرجوعی فروشنده با توجه به قوانین تعریف‌شده نمایش داده می‌شود.

محاسبات قبلی مرجوعی: با هر بار محاسبه کمیسیون، مبالغی که در محاسبات قبلی برای جریمه مرجوعی محاسبه شده باشد در ستون محاسبات قبلی مرجوعی قرار می‌گیرد.

مبنای محاسبه مرجوعی: در ستون مبنای محاسبه مرجوعی، مبنای محاسبات مرجوعی که مبلغ کل فاکتورهای مرجوعی (برگشت از فروش) فروشنده است، قرار می‌گیرد.

محاسبه کمیسیون پورسانت نرم افزار حسابداری حسابگر

محاسبه کمیسیون پورسانت

بعد از انجام محاسبات توسط سیستم برای صدور اسناد مربوط به محاسبات، با انتخاب دکمه «صدور سند» اسناد مربوط به پورسانت نمایندگان طبق حساب‌های مرتبط تعیین شده در قسمت معرفی نمایندگان صادرشده و در ردیف‌های مربوط به پورسانت، حساب فروشندگان به اندازه مبلغ محاسبه شده در ستون درصد کمیسیون، بستانکار و حساب مرتبط بدهکار می‌شود.

سند صادر شده برای محاسبه کمیسیون

سند محاسبه کمیسیون

برای مشاهده فاکتورهای مرتبط، در زبانه نتایج محاسبات بر روی هر ردیف دو بار کلیک کنید و وارد زبانه فاکتورهای مرتبط شوید در این زبانه فاکتورهای مرتبط با ردیف محاسبه، نمایش داده می شود.

فاکتورهای مرتبط در محاسبه کمیسیون

فاکتورهای مرتبط در محاسبه کمیسیون

در تمامی محاسبات پورسانت، به صورت پیش‌فرض، مبلغ فاکتورها قبل از تخفیف در نظر گرفته می‌شود. چنانچه بخواهید در این محاسبات مبلغ فاکتور بعد از تخفیف در نظر گرفته شود کافیست از مسیر عملیات روزانه > مدیریت سیاستهای فروش و تخفیفات > مدیریت پورسانت > پارامترهای محاسبه کمیسیون و فروشنده ها را انتخاب کنید و پارامتر شماره ۳ را فعال نمایید. همچنین در این بخش می‌توانید تنظیمات مورد نظرتان را با استفاده از این پارامترها تعیین نمایید.

پارامترهای محاسبه پورسانت در نرم افزار حسابداری حسابگر

پارامترهای محاسبه پورسانت

نکته: توجه داشته باشید که در هنگام محاسبه پورسانت، همیشه محاسبات از ابتدای دوره انجام می‌شود و تمامی تغییرات در فاکتور، قوانین و… در محاسبه جاری لحاظ می‌شود.

برای مشاهده گزارشات مربوط به فروشندگان از مسیر گزارشات > حسابهای دریافتنی-مشتریان > وضعیت فروش > گزارش وضعیت فروش فروشندگان را انتخاب کنید و بر اساس نیازتان از این گزارشات استفاده نمایید.

گزارشات محاسبه پورسانت در نرم افزار حسابداری

گزارشات محاسبه پورسانت

 

در صورت وجود هر گونه ابهام می‌توانید ویدئوی آموزشی امکان مدیریت پورسانت در نرم افزار پخش و توزیع را مشاهده فرمایید.

 

داشبورد مدیریتی در نرم افزار حسابداری حسابگر

داشبورد مدیریتی ابزاری مناسب برای مدیریت اطلاعات به صورت بصری است که داده های پیچیده را به گزارش های تصویری تبدیل می کند که این اطلاعات مدیران مجموعه را قادر می سازد تا دید دقیقی نسبت به عملکرد سازمان با داده های واقعی داشته باشند.

داشبورد مدیریتی به گونه ای است که می تواند اطلاعات را تا حد امکان به وضوح نمایش دهد. در واقع داشبورد مدیریتی یک چشم انداز کلی از مهمترین اطلاعات مدیریتی سازمان را در اختیار قرار می دهد که با مشاهده این اطلاعات، صاحبان کسب و کار می توانند تصمیمات مفید و به موقعی داشته باشند. همچنین نمودارهایی شامل مهمترین اطلاعات که یک مدیر برای تصمیم گیری باید بداند را خلاصه می کند.

به علت تصویری بودن اطلاعات موجود در داشبورد مدیریتی، سازمان ها می توانند اطلاعات را به سرعت دریافت نمایند. در حالی که گزارشات جدولی و سنتی برای بررسی جزییات اطلاعات کاربرد دارند و بررسی آنها نیازمند دقت و صرف وقت زیادی است.

در داشبورد مدیریتی نرم افزار حسابداری حسابگر، یک نمایه واقعی در مورد فاکتورها، جریان نقدی، حسابهای دریافتی و پرداختنی، سود و زیان و… قابل مشاهده است. داشبورد مدیریتی در حسابگر به صورت نموداری و جدولی قابل تعریف است.

برای تعریف داشبورد در نرم افزار جامع مالی حسابگر مراحل زیر را انجام دهید:

از مسیر گزارشات > داشبورد اقدام کنید.

داشبورد را در حالت انتخاب قرار دهید و دکمه جدید رو انتخاب کنید.

معرفی داشبورد در نرم افزار حسابداری حسابگر

معرفی داشبورد

در صفحه باز شده در فیلد نام فارسی گزارش جدید، نام گزارش مورد نظر را وارد و دکمه تایید را انتخاب کنید.

تعیین نام داشبورد در نرم افزار حسابداری حسابگر

تعیین نام داشبورد

برای مشاهده، ویرایش و طراحی داشبورد تعریف شده از مسیر گزارشات > گزارشات شخصی اقدام کنید. داشبورد مورد نظر را در حالت انتخاب قرار دهید و روی دکمه طراحی کلیک کنید.

ویرایش داشبورد در نرم افزار حسابگر

طراحی و ویرایش داشبورد

در پنجره باز شده برای اضافه کردن گزارش جدید، دکمه «گزارش جدید» را انتخاب کنید.

معرفی گزارش جدید در نرم افزار حسابگر

معرفی گزارش جدید

در پنجره باز شده گزارش مورد نظر را تعیین سپس روی دکمه تایید کلیک کنید.

تعیین نام گزارش مورد نظر

تعیین نام گزارش

توجه داشته باشید که هر گزارش رو فقط یکبار میتونید به داشبورد اضافه کنید.

همانطور که گفتیم برای نمایش گزارشات در داشبورد مدیریتی دو نوع دسته بندی جدول و نمودار وجود دارد.

برای اضافه کردن گزارش در قالب جدول به داشبورد مدیریتی نرم افزار حسابداری حسابگر شرکت شایگان سیستم مراحل زیر را انجام دهید:

هسته اصلی گزارش مورد نظر رو بکشید و درون صفحه رها کنید.

در پنجره باز شده برای نوع چارت، جدول را انتخاب کنید.

تعریف جدول

معرفی جدول

با استفاده از دکمه تنظیمات می توانید تنظیمات مربوط به جدول در داشبورد مدیریتی را انجام دهید.

تنظیمات جدول در داشبورد مدیریتی

تنظیمات جدول

در این صفحه می‌توانید عنوان جدول را تعیین نمایید همچنین وضعیت نمایش فیلدهای جدول را نیز مشخص کنید. بعد از اعمال تنظیمات دکمه تایید را انتخاب نمایید.

تنظیمات و ویرایش جدول

تنظیمات جدول

در پایان دکمه ذخیره را انتخاب کنید.

 

برای تعریف گزارش به صورت نموداری در داشبورد نرم افزار حسابداری حسابگر دو راه وجود دارد.

نمودار ساز شایگان سیستم

ابزار جادویی ایجاد نمودار شایگان سیستم.

معرفی ابزار جادویی ایجاد نمودار در داشبورد مدیریتی حسابگر شایگان سیستم

در فرم داشبورد روی گزینه چارت جدید کلیک کنید.

در پنجره باز شده منبع نمودار مورد نظر رو وارد سپس دکمه ایجاد رو انتخاب کنید.

تعیین منبع نمودار گزارش داشبورد

تعیین منبع نمودار

در پنجره باز شده در بخش عنوان، عنوان گزارش را وارد کنید. در صورتی که بخواهید نمودار مورد نظر سه‌بعدی باشد گزینه ۳ بعدی را فعال و در صورتی که بخواهید در کنار نمودار، راهنما نمایش داده شود گزینه نمایش راهنما را فعال کنید. سپس دکمه بعدی را انتخاب کنید.

تعیین تنظیمات نمودار داشبورد

تنظیمات مربوط به نمودار

در قسمت نام نمودار، نام نمودار را وارد کنید و در قسمت نوع نمودار، نوع نموداری که می‌خواهید ایجاد شود را انتخاب کنید. در این بخش سه نوع نمودار (میله ای، خطی، دایره ای) قرار داده شده است. در صورتی که می‌خواهید هر بخش نمودار یک رنگ باشه گزینه انتخاب رنگ به صورت تصادفی را انتخاب کنید در غیر این صورت می‌‍‌توانید رنگ دلخواهتان را انتخاب کنید. سپس دکمه بعدی را فشار بدید.

تعیین نام نمودار در داشبورد

تعیین نام نمودار

در این صفحه در فیلد X، فیلد محور X برای نمایش در نمودار را مشخص کنید.

تعیین فیلد محور X

فیلد محور X

در این مرحله در قسمت فیلد Y، فیلد محور Y برای نمایش در نمودار را مشخص کنید.

تعیین فیلد محور Y

فیلد محور Y

اضافه کردن نمودار با استفاده از امکان نمودار ساز شایگان سیستم در داشبورد مدیریتی

در لیست گزارشها، هسته اصلی گزارش مورد نظر رو بکشید و درون صفحه رها کنید.

در پنجره بازشده نوع چارت را نمودار انتخاب کنید. سپس دکمه تایید را فشار دهید.

تعیین نوع چارت جدول

چارت جدول

برای طراحی نمودار در پنجره باز شده روی دکمه تنظیمات کلیک کنید.

در پنجره بازشده برای اضافه کردن چارت جدید، از زبانه نمودار، زبانه مجموعه‌ها روی دکمه افزودن کلیک کنید.

در پنجره بازشده می‌توانید نوع چارت را مشخص کنید. در کنار هر نمودار با کلیک بر روی دکمه قرار داده شده می توانید حالت‌های بیشتر از یک نمودار را مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که با تایید گزینه سه بعدی نمودار شما یه صورت سه بعدی نمایش داده می‌شود. برای تعیین نام نمودار از زبانه نمودار، زیانه تیتر، زبانه متن اقدام کنید و نام نمودار را تعیین نمایید.

تعیین نوع چارت نمودار داشبورد

تعیین نوع چارت نمودار

بعد از تعیین نمودار می توانید با استفاده از زبانه های موجود در این بخش تنظیمات مربوط به نمودار را تعیین نمایید. به عنوان مثال در نمودار دایره ای برای تعیین داده های نمایشی در نمودار، در زبانه مجموعه ها، زبانه DATA SOURCE را انتخاب کنید.

در لیست کشویی گزینه Dataset را انتخاب کنید سپس در قسمت Dataset نام گزارشی که می‌خواهید بر اساس آن نمودار ایجاد شود را انتخاب کنید.

در قسمت برچسب‌ها فیلد X نمودار را انتخاب کنید.

در قسمت ستون، فیلد مقادیر نمودار انتخاب کنید در پایان دکمه اعمال را انتخاب کنید.

تنظیم داده های نمایشی در نمودار داشبورد

تنظیم داده های نمایشی در نمودار

 

در صورت باقی ماندن هر گونه ابهام ویدئوی آموزشی مربوط به امکان داشبورد را مشاهده نمایید.

تخفیف چندگانه در نرم افزار حسابداری

کسب و کارها با توجه به سیاست‌گذاری‌های خاص خود به‌منظور افزایش فروش و جلب رضایت مشتری، تخفیف های متفاوتی را در فاکتورهای فروش خود در نظر می‌گیرند. این تخفیفات شامل انواع متفاوتی است که در ادامه به معرفی آن پرداخته‌ایم.

 • تجاری: در این نوع درصدی از قیمت متعارف کالا به عنوان تخفیف در یک زمان خاص (به عنوان مثال در پایان هر فصلی) ، بر اساس مبلغ خاص (بر اساس حجم خرید مشتری) یا به مشتریانی خاص داده می شود. قابل توجه است که این نوع در دفاتر ثبت نمی‌شوند و در زیر فاکتور درج می‌شوند.
 • بر اساس توافق طرفین (توافقی):
 • این نوع در هنگام انجام معامله خرید یا فروش بر اساس توافق طرفین بر روی فاکتور اعمال می‌شود. در واقع بر اساس چانه‌زنی های هنگام خرید یا فروش محصول بر روی قیمت متعارف و اصلی کالا اختصاص داده می شود. توجه داشته باشید که این نوع نیز در دفاتر ثبت نمی‌شوند.
 • به علت نقص یا عدم تطابق با کالا: گاهی کالایی که به فروش می‌رسد ممکن است دارای نقص (معیوب) باشد یا با کالای مورد نظر مشتری تطابق نداشته باشد. بنابراین خریدار آن محصول را عودت داده که در این حالت فروشنده می‌تواند با اعمال تخفیفی بر روی محصول، آن را به فروش برساند. در صورتی که کالا عودت داده شود یا به فروش برسد باید این دو حالت را در برگشت از فروش و تخفیف ثبت نمود که این نوع در دفاتر ثبت می‌شود.
 • نقدی: گاهی کسب و کارها برای فروش محصولات خود شرایط تسویه تعیین می‌کنند و جهت تشویق مشتری برای تسویه به موقع، برای انواع تسویه تخفیف خاصی را در نظر می‌گیرند. در نرم افزار حسابداری حسابگر نسخه ۱۰ با استفاده از امکان تسویه مدیریت شده می توان بر اساس نحوه تسویه مشتری، تخفیفات مورد نظر را اعمال نمود. در این نوع ممکن است برخی از شرایط تعریف شده در زمان صدور فاکتور اعمال نشوند (به عنوان مثال اعمال تخفیف برای تسویه یک ماهه) بنابراین بر اساس نحوه تسویه مشتری در زمان مقرر، درصد یا مبلغ تعریف شده برای آن فاکتور لحاظ می‌شود. توجه داشته باشید که این نوع نیز در دفاتر ثبت می‌گردد.

در فاکتورهای نرم افزار حسابداری حسابگر امکان اعمال تمامی این تخفیفات وجود دارد. با حسابگر می‌توان برای هر فاکتور تخفیفات ردیفی و کلی در نظر گرفت که تمامی آن ها در بخش انواع تخفیفات توضیح داده شده است. علاوه بر این، گاهی کسب و کارها نیازمند اعمال چندین تخفیف کلی در یک فاکتور هستند از این رو امکان تخفیف چندگانه مناسب برای استفاده اینگونه کسب و کارها طراحی شده است که در ادامه به معرفی این امکان در نرم افزار جامع مالی حسابگر نسخه ۱۰ می‌پردازیم.

برای اعمال این امکان در فاکتور فروش مراحل زیر را انجام دهید:

 • در فاکتور فروش بر روی دکمه اعمال تخفیف کلیک کرده و سپس دکمه تخفیف چندگانه را انتخاب نمایید.
دکمه تخفیف چندگانه برای تعریف قوانین تخفیف

دکمه تخفیف چندگانه

 • در صفحه باز شده، درصدهای مورد نظر را با توجه به سیاست‌گذاری‌های شرکت وارد نمایید.
فرم تخفیف چندگانه جهت اعمال درصد و تعیین گروه تخفیفات

فرم تخفیف چندگانه

 • برای تعریف گروه تخفیف جهت دسته بندی تخفیفات در این فرم ، روی دکمه معرفی گروه تخفیف کلیک کنید. در فرم باز شده با انتخاب دکمه جدید گروه خود را تعریف نمایید و در نهایت دکمه ذخیره را انتخاب کنید.
فرم معرفی گروه های تخفیف بر اساس نیاز

معرفی گروه تخفیف چندگانه

از گروه تخفیف جهت تهیه گزارش برای مشاهده مبلغ و درصد تخفیف اختصاص داده شده به حساب‌ها و کالاها بر اساس گروه‌های تعریف شده، استفاده می‌شود.

 • در این فرم ، به صورت پیش فرض تخفیفات تعیین شده در هر ردیف بدون توجه به ردیف قبلی اعمال می‌شود (بر اساس مبلغ کل فاکتور)، جهت نحوه محاسبه آن بر اساس مبلغ پس از تخفیف قبلی (به صورت پلکانی) از مسیر «شرایط محیطی > پارامترهای خرید و فروش» اقدام کنید و پارامتر شماره ۷۷ (در حالت چند تخفیفی، محاسبه هر ردیف براساس ردیف‌های قبلی باشد) را تیک دار کنید و فرم را تایید نمایید.
پارامتر شماره 77 پارامترهای خرید و فروش مربوط به محاسبه تخفیف چندگانه

پارامتر شماره ۷۷ پارامترهای خرید و فروش

 

فرم تخفیف چندگانه با توجه به تخفیف قبلی برای تعیین تخفیف پلکانی

فرم تخفیف چندگانه با توجه به تخفیف قبلی

 

 • از مسیر گزارشات > حسابهای دریافتنی-مشتریان > وضعیت فروش > گزارشهای آماری فروش > تخفیفات فاکتور” می‌توانید از گزارشات موجود بر اساس گروه تخفیف تعریف شده با توجه به نیاز خود استفاده کنید.
مسیر گزارشات تخفیف چندگانه

مسیر گزارشات

 

در صورت باقی ماندن هرگونه ابهام برای این امکان در نرم افزار حسابداری حسابگر می توانید ویدئوی آموزشی زیر را مشاهده نمایید:

تسویه مدیریت‌شده

یکی از موارد مهمی که در تمام تراکنش‌های مالی مورد بحث قرار می‌گیرد مبحث تسویه حساب و تصفیه حساب است. اصطلاحا تصفیه حساب به توافق طرفین در مورد مانده حساب گفته می‌شود حتی اگر آن مانده نهایی دریافت یا پرداخت نگردیده باشد. اما زمانی که مانده حساب مورد تایید دو طرف دریافت یا پرداخت شد، تسویه حساب صورت گرفته است.

مورد دیگری که در تراکنش‌های مالی مهم است نحوه و شرایط مورد توافق در تسویه حساب می باشد. برخی از شرکت و سازمان‌ها بر اساس اعتبار سنجی انجام گرفته از مشتریان خود بازه زمانی خاصی جهت تسویه حساب آنها در نظر می گیرند که تحت شرایط تسویه می تواند شامل تخفیفات ویژه ای باشد.

در نرم افزار حسابداری حسابگر علاوه بر برگه دریافت و پرداخت وجه برای تسویه فاکتور از تسویه مدیریت شده برای تعریف نحوه تسویه و محاسبات تخفیفات متناسب با سیاست‌های هر سازمان می‌توان استفاده نمود.

برای استفاده از این امکان مراحل زیر را انجام دهید:

 • جهت تعیین تخفیف‌ها به ازای انواع پرداخت از داخل فاکتور دکمه «تسویه» و سپس «معرفی قوانین تسویه مدیریت‌شده» را کلیک نمایید.
 • در پنجره باز شده قادر هستید قوانین تسویه خود را تعریف نمایید.

توجه فرمایید که در این بخش از برنامه صفر روز بیانگر تسویه نقدی می‌باشد.

 • بر اساس اعتبار سنجی انجام شده برای هر مشتری می‌توان مدت زمان مشخص جهت تسویه معین نمود. برای این کار در منوی معرفی حساب‌ها تب اطلاعات جزئی، مدت زمان تعیین‌شده را در ماکزیمم فاصله تاریخ سررسید چک از روزوارد نمایید.
 • در نظر داشته باشید می‌توانید برای تخفیفات مورد نظر گروه‌بندی انجام دهید. برای این منظور از دکمه اعمال تخفیف و سپس تخفیف چندگانه معرفی گروه تخفیف استفاده نمایید. (که این قسمت در تخفیف چند گانه به طور کامل توضیح داده شده است.)
 • برای محاسبه تخفیفات مرتبط با تسویه پس از ثبت مشخصات فاکتور دکمه تسویه زیر فاکتور را کلیک می‌کنیم و بعد تسویه مدیریت‌شده را انتخاب می‌نماییم.

در این قسمت با توجه به ماکزیمم فاصله سررسید چکی که برای هر مشتری انتخاب کردیم قوانینی که قابلیت اعمال برای این مشتری را داشته باشند نمایش داده می‌شود.

در این فرم بر اساس مبالغ پرداختی مشتری و نوع پرداخت ایشان می‌توانید جدول مربوطه را پر نمایید و سیستم در فیلد مبلغ قابل پرداخت، بر اساس قوانین، محاسبه تخفیفات را انجام داده و مبلغ قابل پرداخت برای مشتری مشخص می‌شود.

 • بعد از تعیین مبالغ دکمه تایید را انتخاب نمایید.
 • نتیجه نهایی تسویه مدیریت‌شده در قسمت تخفیف چندگانه قابل مشاهده می‌باشد.

 

مسیر معرفی قوانین تسویه مدیریت شده

مسیر معرفی قوانین تسویه مدیریت شده

 

معرفی قوانین تسویه مدیریت شده

معرفی قوانین تسویه مدیریت شده

 

تعیین ماکزیمم فاصله تاریخ سر رسید چک از روز

تعیین ماکزیمم فاصله تاریخ سر رسید چک از روز

مسیر انتخاب تسویه مدیریت‌شده

مسیر انتخاب تسویه مدیریت‌شده

فرم تسویه مدیریت‌شده

فرم تسویه مدیریت‌شده

 

 

جهت آشنایی بیشتر با این امکان می‌توانید ویدئوی آموزشی زیر را مشاهده نمایید.

تعریف محل در نرم افزار حسابگر

هدف از تعریف محل‌ها در نرم افزار حسابداری حسابگر این است که مناطق مختلف را با توجه به تقسیمات مورد نظر کاربران تعریف نمود و اشخاص و مشتریان را با توجه به محل‌های تعریف شده گروه‌بندی کرد تا بتوان از میزان فروش نمایندگان و مشتریان در یک محل خاص گزارشات موردنیاز را تهیه نمود.

برای تعریف محل موارد زیر را انجام دهید:

 1. از منوی اطلاعات پایه > محل‌ها > تعریف سطوح محل‌ها را انتخاب کنید.
 2. در پنجره باز شده دکمه جدید را انتخاب کنید و سطوح را تعریف کنید. توجه داشته باشید که امکان تعریف بیش از ۱۰ سطح محل در این قسمت وجود ندارد.
 3. برای تعریف محل ها از منوی اطلاعات پایه > محل‌ها > تعریف محل‌ها را انتخاب کنید.
 4. در این بخش دکمه جدید را انتخاب کنید و اطلاعات شماره محل، نام محل، شماره سطح محل، نام سطح محل، شماره محل وابسته و نام محل وابسته را وارد نمایید. توجه داشته باشید که در تعریف سطح اول، احتیاجی به تعیین سطح وابسته نیست. برای این قسمت می‌توانید پس از تعریف اولین سطح، از نمودار سطحی باقی سطوح را تعریف نمایید که روش کار همانند تعریف حساب‌ها از نمودار سطحی حساب‌ها است.
 5. با تعریف کردن محل‌های مورد نظر می‌توانید هر یک از محل‌ها را به یک یا چند حساب (مشتریان، فروشندگان و …) اختصاص دهید تا قابلیت گزارش‌گیری بر اساس محل مورد نظر را داشته باشید.

برای این کار لازم است تا از قسمت اطلاعات جزئی حساب‌های نرم افزار حسابداری کد یا نام محل مربوطه را برای حساب مورد نظر انتخاب کنید.

 

مسیر تعریف محل‌ها

مسیر تعریف محل‌ها

 

تعریف سطوح محل‌ها

تعریف سطوح محل‌ها

 

اختصاص دادن محل‌ به حساب

اختصاص دادن محل‌ به حساب

 

در ادامه، ویدئوی آموزشی مراحل تعریف محل در نرم افزار جامع مالی حسابگر با ذکر یک مثال قرار داده شده است.

 

اضافه کردن عکس به فاکتور در نرم افزار حسابگر

یکی امکانات نرم افزار حسابداری حسابگر، استفاده از مانیتور تاچ اسکرین و نمایش تصاویر کالاها در فاکتور فروش و فروش سریع است که از این ویژگی جهت سهولت کار و افزایش سرعت هنگام صدور فاکتورها می توان استفاده نمود.

برای استفاده از این امکان مراحل زیر را در نرم افزار حسابداری انجام دهید:

 • ابتدا در سربرگ اطلاعات جزیی کالا، قسمت پیوست‌ها، با زدن دکمه جدید و انتخاب فایل، عکس مورد نظر کالا را انتخاب و تیک پیش‌فرض را فعال و سپس فرم را ذخیره نمایید.
 • در پارامترهای صندوق های پرفروش، پارامتر شماره ۲۲ مشخص می‌نماید کلید سریع کالا که شامل کالا و تصویر کالا است در فاکتور نمایش داده شود. بسته به نیازتان یکی از موارد راست، چپ و یا هر دو سمت را انتخاب نمایید.
 • پس از فعال‌سازی پارامتر مربوطه، می‌توان با مراجعه به فاکتور فروش، کالاهای پرکاربرد را در قسمت مربوطه اضافه نمود.
 • در فاکتور، در قسمت مشخص‌شده کلید سریع کالا، با راست کلیک می‌توان کالاها را به صورت تکی و یا طبق گروه‌بندی به فاکتور اضافه نمود.

ابتدا با زدن دکمه «+» در بالا می‌توان دکمه‌ها را اضافه نمود و برای اضافه کردن کالا، با راست کلیک بر روی دکمه، گزینه معرفی کالا را انتخاب نمایید. همچنین هر کدام از دکمه‌ها را میتوان به عنوان یک گروه در نظر گرفت که با کلیک بر روی دکمه این گروه، کالاها و یا زیرگروه‌های مربوطه آن نشان داده می‌شوند.

 

نرم افزار فروشگاهی

پیوست تصویر به کالا

 

پیوست تصویر به کالا

نرم افزار مالی و حسابداری

 

در صورت باقی ماندن ابهام برای این بخش از نرم افزار حسابداری حسابگر ، فیلم آموزشی زیر را مشاهده نمایید.

برگه دریافت لیست

یکی از امکانات نرم‌افزار پخش مویرگی، برگه دریافت لیست است که با استفاده از آن می‌توان برای لیستی از مشتریان، به صورت گروهی وجوه مربوط به فاکتورها را دریافت نمود. تفاوت برگه دریافت لیست با برگه دریافت وجه در این است که در برگه دریافت وجه در هر برگه فقط نام یک طرف حساب را می‌توان انتخاب نمود و در نتیجه برای هر حساب، یک برگه جداگانه صادر می‌شود اما در برگه دریافت لیست می‌توان در هر برگه تعداد نامحدودی حساب را وارد نمود و نوع پرداخت (نقدی، چک، ردیف سند حسابداری و…) هر یک را به صورت جداگانه مشخص کرد.

برای استفاده از این امکان مراحل زیر را انجام دهید:

 • از مسیر عملیات روزانه > مدیریت سیاست‌های فروش و تخفیفات > برگه دریافت لیست را انتخاب نمایید یا از کلید میانبر Alt+V استفاده کنید.
 • در قسمت نام فروشنده می‌توانید نام شخصی را که دریافت‌ها توسط وی انجام شده است وارد نمایید.
 • توجه داشته باشید که وارد کردن نام فروشنده در صورتی لازم است که بخواهید از امکان مدیریت پورسانت  و محاسبات پورسانت نمایندگان استفاده نمایید.
 • در ستون نام حساب می‌توانید نام شخص یا اشخاصی را که از آن‌ها وجه دریافت کرده‌اید وارد کنید.
 • در ستون قطعی/موقت قادر هستید نوع ثبت سند مربوط به دریافت وجه برای هر حساب را تعیین نمایید.
 • در ستون نوع پرداخت نوع پرداخت هر حساب را تعیین نمایید. منظور از ردیف سند حسابداری این است که گاهی ممکن است وجهی به صورت نقدی یا چک و… از حساب موردنظر دریافت نشود و میزان بدهی مشتری یا بخشی از آن با یکی از سندهای از قبل صادرشده (مثلاً اسناد مربوط به مرجوعی) تسویه شود که با انتخاب این گزینه لیست اسناد باز شده و می‌توانید سند مربوطه را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه، میزان بدهی طرف حساب با یکی از اسناد موجود تسویه شده و سند جدیدی صادر نمی‌شود.
 • با استفاده از ستون پرداخت‌شده برای، لیست فاکتورهای صادر‌ شده برای مشتری انتخابی که تسویه نشده‌اند و یا بخشی تسویه شده‌اند نمایش داده شده و می‌توانید مشخص نمایید وجه دریافتی از مشتری برای کدامیک از فاکتورهای وی بوده است. چنانچه برای هر فاکتور چندین مرحله دریافت صورت گرفته باشد، جمع مبالغ دریافتی از مشتری برای فاکتور مربوطه در ستون «دریافتی تاکنون» نمایش داده شده و مبلغ مانده فاکتور که هنوز برای آن پرداختی صورت نگرفته در ستون «مبلغ مانده» نمایش داده می‌شود و اگر برای فاکتوری تاکنون پرداختی صورت نگرفته باشد مبلغ مانده با مبلغ فاکتور برابر خواهد بود.

نکته قابل ذکر در قسمت برگه دریافت لیست این است که بر خلاف برگه دریافت وجه که در صورت نیاز کاربر، فاکتورهای تسویه نشده تمام دوره های قبل در لیست تسویه می­آید، در برگه دریافت لیست تنها فاکتورهای تسویه نشده دو دوره مالی (دوره جاری و یک دوره قبل از دوره جاری) در لیست تسویه نمایش داده می‌شود.

 

برگه دریافت لیست

برگه دریافت لیست

 

برگه-دریافت-و-پرداخت

برگه-دریافت-و-پرداخت

سرشکن‌کردن هزینه‌ها در فاکتورهای خرید و فروش

در پست قبلی در مورد ثبت هزینه در فاکتورها توضیح داده شد. یکی از قابلیت‌های نرم افزار حسابداری حسابگر، سرشکن‌کردن هزینه‌های فاکتور می‌باشد. با این کار مبلغ هزینه بین ردیف‌های فاکتور توزیع می‌شود. مثلا در فاکتور خرید با سرشکن‌کردن، هزینه فاکتور مانند حمل و باربری را می‌توان به قیمت خرید (بهای تمام شده کالا ) منتقل نمود. برای سرشکن‌کردن هزینه‌ها، پس از واردنمودن مبلغ هزینه مورد نظر، روی ردیف مربوطه سرشکن کردن، کلیک کنید.

گزینه‌هایی که قابل انتخاب هستند عبارتند از:

 1. سرشکن کردن هزینه: با کلیک بر روی این دکمه، هزینه انتخاب‌شده، به صورت اتوماتیک بر اساس قیمت بر روی ردیف‌های فاکتور سرشکن می‌شود.
 2. سرشکن کردن هزینه با اصلاح: با کلیک بر روی این دکمه، می‌توانید تعیین کنید که سرشکن‌کردن هزینه برای هر کالا به چه میزان باشد.
 3. سرشکن کردن تمام هزینه‌ها: عمل سرشکن‌کردن هزینه را برای تمام هزینه‌های فاکتور بر اساس قیمت انجام می‌دهد.
 4. سرشکن کردن تمام هزینه‌ها با اصلاح: عمل سرشکن کردن هزینه با اصلاح را برای تمام هزینه‌ها انجام می‌دهد؛ به طوری که می‌توانید تعیین کنید در نرم افزار مالی حسابگر سرشکن کردن هزینه‌ها برای هر کالا به چه میزان باشد.
 5. برگشت تمام هزینه‌های سرشکن شده: تمام هزینه‌های سرشکن‌شده را برگشت می‌زند.
 6. برگشت هزینه سرشکن شده: هزینه انتخابی را از حالت سرشکن‌شده خارج می‌کند.
  سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری

  سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری

  سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری

  سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری

  سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور خرید در نرم افزار مالی

  سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور خرید در نرم افزار مالی

  سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری

  سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری

  سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری

  سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری

  سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور فروش در نرم افزار مالی

  سرشکن کردن هزینه‌ها در فاکتور فروش در نرم افزار مالی

ثبت هزینه‌ها در فاکتورهای خرید و فروش

یکی از امکانات نرم‌ افزار حسابداری حسابگر، ثبت هزینه‌ها در فاکتورهای خرید و فروش می‌باشد. جهت انجام این‌کار پس از بازکردن فاکتور خرید و یا فروش و تکمیل اطلاعات طرف‌حساب و اقلام، منوی هزینه‌های فاکتور را کلیک نمایید.

 1. فرم تعریف هزینه‌های فاکتور در فاکتور خرید: در ستون مربوط به حساب هزینه، حساب مربوط به هزینه مورد نظر را انتخاب نمایید. اگر در ستون مربوط به نام حساب مقابل، حسابی انتخاب نشود و خالی باشد، هزینه انتخابی بدهکار و فروشنده بستانکار و اگر درستون مربوط به به نام حساب مقابل، حسابی را انتخاب کنید، حساب هزینه انتخابی بدهکار و حساب مقابل آن بستانکار خواهد شد.
 2. فرم تعریف هزینه‌های فاکتور در فاکتور فروش: در ستون مربوط به نام حساب ذخیره هزینه، حساب ذخیره هزینه مربوطه را انتخاب نمایید. اگر در ستون مربوط به نام حساب مقابل، حسابی انتخاب نشود و خالی باشد، حساب ذخیره هزینه بستانکار و مشتری بدهکار می‌شود و اگر در ستون مربوط به نام حساب مقابل، حسابی را انتخاب کنید، حساب ذخیره هزینه انتخابی بستانکار و حساب مقابل بدهکار می‌شود.

نکته: هزینه را می‌توانید به صورت درصد و یا مبلغ وارد کنید. جمع هزینه‌ها در قسمت هزینه در پایین فرم فاکتور نرم افزار مالی نمایش داده می‌شود.

نکته: اگر می‌خواهید هزینه‌ها به صورت اتوماتیک نمایش داده شوند باید از قسمت اطلاعات پایه > تعریف پیش‌فرض‌ها > فروش / خرید، حساب‌های هزینه مرتبط خرید و فروش را مشخص نمایید.

 

بت هزینه در فاکتورهای خرید نرم افزار حسابداری

بت هزینه در فاکتورهای خرید نرم افزار حسابداری

ثبت هزینه در فاکتورهای خرید نرم افزار مالی

ثبت هزینه در فاکتورهای خرید نرم افزار مالی

ثبت هزینه در فاکتورهای فروش نرم افزار حسابداری

ثبت هزینه در فاکتورهای فروش نرم افزار حسابداری

ثبت هزینه در فاکتورهای فروش نرم افزار مالی

ثبت هزینه در فاکتورهای فروش نرم افزار مالی