مقایسه دیگر محصولات

امکاناتمحصول
حقوق دستمزد و پرسنلی ۸حسابداری اموال ۷٫۵
نگهداری اطلاعات کامل پرسنل * ثبت ماموریت‌ها، مرخصی‌ها، تشویق‌ها و … * فرم‌های کارگزینی و اداری * طرح طبقه‌بندی مشاغل * محاسبه حقوق و مزایا، بیمه، مالیات و… * تهیه دیسکت بیمه و دارایی و بانک‌ها * فیش حقوق * جدول مالیاتی * محاسبات عیدی، سنوات، مرخصی، وامها، مساعده‌ها و … * اتصال به کارت‌های ساعت‌زنی یا ورود اطلاعات به صورت دستی * گزارشات پرسنلی از جمله دریافتهای کارکنان، مراکز هزینه و قسمت‌های کاری افراد * گزارشات مختلف از مزایای پرسنل مانند بن، حق مسکن، حق اولاد * فایل مالیات برحقوق طبق فرمت سال ۱۳۹۵ اداره دارایی و سایرگزارشات پارامتریکشایگان سیستم
نگهداری اطلاعات کامل دارایی‌های ثابت * محاسبه استهلاک با روش قانون مالیات‌ها * محاسبه و نگهداری ذخیره استهلاک و ارزش دفتری * ساختار درختی اموال * امکان برگشت محاسبه استهلاک * نگهداری اطلاعات واگذاری یا نام‌گذاری و مفقودی‌ها * امکان درج کد اموالی در بارکد و پرینت برچسب اموالی * گزارشات متنوع کارت مشخصات دارایی‌ها، محاسبات استهلاک، انتقال و …شایگان سیستم
قیمت تک کاربره (تومان)۶,۰۰۰,۰۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰
قیمت شبکه ۱۰ کاربره (تومان)۱۲,۴۰۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
حقوق دستمزد و پرسنلی ۸حسابداری اموال ۷٫۵
محصول