سامانه مودیان

احتراما به اطلاع میرساند امکان جدید ارسال صورت حساب( فاکتور) به سامانه مودیان در نرم‌افزار حسابگر فراهم شده است.
در صورت نیاز جهت خریداری و استفاده از این امکان لطفاً به پورتال مشتریان مراجعه و افزونه مربوطه به همراه نسخه جدید را تهیه فرمایید.
لازم به ذکر است این امکان تنها در نسخه های ۹ به بالای نرم افزار حسابگر مقدور میباشد.