اختلال در اینترنت کشور

با توجه به اختلالات به وجود آمده در زیر ساخت اینترنت کشور، ارایه خدمات مرتبط به سرویس ها، محصولات تحت وب و خدمات ابری شرکت شایگان سیستم برای برخی از مشتریان محترم ممکن است دچار اختلال باشد.
با وجود خارج از دسترس بودن علت این اختلالات، کارشناسان شرکت شایگان سیستم در تلاش برای برقراری و پایدار سازی خدمات هستند.