مقایسه نسخه‌های حسابگر

امکانات محصولات بازرگانی صنعتی
۸.۵ ۹ ۱۰ ویژه پخش * ۸.۵ ۹ ۱۰ ویژه پخش *
۹ ۱۰ ۹ ۱۰
حسابداری چهارسطحی * دفترکالا و موجودی انبار * دفترچک * خرید و فروش و مرجوعی * دریافت و پرداخت * صدور اسناد * تعیین سررسید فاکتور * ویزیتورها و نمایندگان فروش * امکان بارکدخوان و چاپ بارکد * گزارشات متنوع از کالاها، حساب‌ها، چک‌ها، خرید و فروش و…* هزینه‌های فاکتور * تخته کلید اعداد * طراحی گزارشات * نگهداری اطلاعات در دوره‌های مالی متعدد *  مدیریت کاربران با دسترسی‌های متفاوت * چندشرکتی * جستجوی پیشرفته درکالاها، اسناد، فاکتورها * صورت سود و زیان و ترازنامه * تعدیل انبار * ارتباط با صندوق‌های مکانیزه فروش * دفتر سررسید و سازماندهی اقدامات * محاسبه ارزش افزوده در فاکتورها * گزارش سه ماهه با فرمت دارایی شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم
چاپ و مرتب‌سازی اسناد * پیش فاکتور و سفارش خرید و فروش * تفصیلی شناور * مراکز هزینه (پروژه‌ها) * سیستم چندارزی * انبارهای نامحدود * نمودارهای سه بعدی * ارسال مانده حسابها از طریق پیام کوتاه * عطف صدور سند * انبارگردانی * زمانبندی پشتیبانی اتوماتیک * کپی اطلاعات انواع فاکتور و اسناد * تعریف فرمت شرح اتوماتیک اسناد * محاسبه راس * سند موقت * رسید و حواله انبار * انتقال بین انبارها * دفتر قسط * سریال کالا *کالای جایزه * تعریف کدینگ حساب‌ها * فیلد اضافی * بستن اتوماتیک حساب‌ها * چاپ چک * تعیین سقف چک شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم
گزارش دفاتر حساب‌ها، معین و کل * فاکتور سریع برای نقاط پرفروش * دسته‌بندی فاکتورها * قیمت‌گذاری کالا با روش‌های فایفو و استاندارد * کنترل روز تعطیل * گزارشات بسیار متنوع در بخش‌های مختلف * پارامترهای بسیار متنوع جهت انعطاف‌پذیری نرم‌افزار * ذخیره تغییرات تراکنش‌ها شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم
مدیریت ارسال سریع کالا * انتخاب کالا در فاکتورها توسط تصاویر * کد اشتراک حساب * پرداخت سریع با اتصال به دستگاه کارت‌خوان بانکی * تسویه کاربران فروش * گزارش خلاصه و مفید حساب، شرکت و کالا شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم
مراحل تولید محصول * آنالیز ساخت محصولات * رسید انبار تولید * محاسبه قیمت تمام شده * حقوق کارمزدی * تسهیم هزینه‌های سربار و مستقیم تولید بر قیمت تمام شده * تعریف فرمول‌های ساخت گوناگون یک محصول شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم
تهیه لیست سیاه از حساب‌ها * استفاده از زبان سوم در نسخه‌های دوزبانه * ایجاد کالاها با ویژگی‌های متنوع به صورت انبوه * درج شرایط ارسال کالاها در ردیف‌های فاکتور * تعریف محل * مشخصه کالا * ارتباط با دستگاه‌های توزین * نشان‌دارکردن سند حسابداری و امکان عدم تغییر آن * سرکشی به حساب * تبدیل سفارش به فاکتور با مقادیر آزاد * پیوست فایل به فاکتور، سند و برگه دریافت و پرداخت * تعیین تعداد روز پیش‌فرض تسویه مشتریان * بارکد ردیف در فاکتورها شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم
ارسال و دریافت انواع اطلاعات بین شرکت‌ها * بازکردن چندین شرکت یا چندین دوره مالی متفاوت به صورت همزمان * تغییر قیمت فروش دسته‌ای * برگ خروجی انبار * ترکیب اسناد به تفکیک فاکتوری * ارسال پیام کوتاه در فاکتور، اسناد و گزارشات از طریق سامانه پیامکی تعیین‌شده * پیش‌فرض روز برای سررسید فاکتور * گزارش حجم فروش مشتری براساس ماه و محل * گزارش دفتر کل روزنامه و دفتر کل ماهانه برای ارائه اختصاصی به سازمان دارایی* گزارش مشخصه کالا شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم
اصلاح دسته‌ای سرشکن‌کردن هزینه‌های سربار روی محصولات * مشاهده فرمول ساخت مورد استفاده در هر یک از ردیف‌های محصولات در رسید انبار تولید * حسابداری تجزیه کالا برای تفکیک مواد به چند محصول مناسب صنایع بسته‌بندی شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم
مدیریت تخفیفات به مشتریان * مدیریت پورسانت‌ها به ذینفعان فروش * امکان ارتباط با برنامه اندرویدی پاکت سایبر برای فروش ویزیتور در محل * گزارش خواب سرمایه شرکت * درج سریع اطلاعات دریافت وجوه نقدی و چک از مشتریان در لیست شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم
امکان تعریف ۹ سطح حسابداری، تعریف نامحدود پروژه‌ها تا ۱۰ سطح و به صورت نامحدود، وضعیت گردش پروژه‌ها، ثبت پروژه‌ها در اسناد و برگه‌های فاکتور، ثبت انبار مقداری (امکان ثبت حواله و رسید انبار به صورت مستقل از فاکتورهای خرید و فروش)، امکان تخصیص حساب تفصیلی شناور به گروه‌های نامحدود، امکان اعمال چند تخفیف در فاکتور شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم
قابلیت ارتقا به نسخه‌های چند زبانه ** شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم
امکان ارتباط با نرم‌افزار سایبر وب *** شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم شایگان سیستم
قیمت تک کاربره (تومان) توقف فروش ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ توقف فروش ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ۳۷,۹۰۰,۰۰۰
قیمت شبکه ۵ کاربره (تومان) ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲,۸۰۰,۰۰۰
قیمت شبکه ۱۰ کاربره (تومان) توقف فروش ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش ۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ۸۴,۸۰۰,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰
۸.۵ ۹ ۱۰ ۹ ۱۰ ۸.۵ ۹ ۱۰ ۹ ۱۰
ویژه پخش * ویژه پخش *
بازرگانی صنعتی