جستجو در مقالات آموزشی

انواع حساب‌ها

در نرم‌افزار مالی و نرم‌فزار حسابداری حسابگر، هنگام معرفی حساب‌های تفصیلی، در برگه «اطلاعات کلی» نوع حساب باید به درستی تعریف شود. نوع حساب، در گزارش سود و زیان و ترازنامه و همچنین بستن حساب‌ها در پایان دوره مالی اهمیت زیادی دارد. در جدول زیر نمونه‌هایی از حساب‌های تفصیلی و نوع حساب مربوط به آن نشان داده شده است.

نام حسابنوع حساب
فروشس/ز-م-درآمد
اقلام موجودی (موجودی کالا)تراز-د-موجودی‌ها
قیمت تمام‌شده کالای فروش رفتهس/ز-م-قیمت تمام‌شده
سرمایهتراز-د-ح.ص.سهام-سرمایه و اندوخته
سود و زیان سال جاریتراز-د-حقوق صاحبان سهام-عملکرد
سود و زیان انباشتهتراز-د-حقوق صاحبان سهام-سنواتی
صندوقتراز-د-نقدی
حساب‌های بانک‌هاتراز-د-نقدی
حساب‌های پرسنلتراز-د-حساب‌های پرداختنی
حساب‌های مشتریانتراز-د-حساب‌های دریافتنی
حساب‌های مربوط به مالیاتتراز-د-حساب‌های پرداختنی
انواع هزینه‌های غیر تولیدی (اداری، مالی و … )س/ز-م-هزینه‌های غیر تولیدی
هزینه‌های تولیدیس/ز-م-هزینه‌های تولیدی
سود و زیان حاصل از فروشس/ز-م-درآمد
حساب انتقال بین انبارهاتراز-د-حساب‌های واسط
مساعده حقوق کارکنانتراز-د-حساب‌های دریافتنی
وام و علی الحساب کارکنانتراز-د-حساب‌های دریافتنی
پیش‌پرداخت‌هاتراز-د-حساب‌های دریافتنی
بیمه حقوق کارکنانتراز-د-حساب‌های پرداختنی
حساب‌های فروشندگانتراز-د-حساب‌های پرداختنی
اسناد پرداختنیتراز-د-حساب‌های پرداختنی
اسناد دریافتنیتراز-د-حساب‌های دریافتنی
استهلاک انباشته دارائی ثابتتراز-د-انباشته استهلاک
اندوخته قانونیتراز-د-حقوق صاحبان سهام-سنواتی
پیش دریافت‌هاتراز-د-حساب‌های پرداختنی
تخفیفات خریدس/ز-م-درآمد
تخفیفات فروشس/ز-م-هزینه‌های غیر تولیدی
تسهیلات بانکیتراز-د-سایر بدهی‌های جاری
تنخواه‌گردان‌هاتراز-د-نقدی
حق الامتیازهاتراز-د-سایر دارایی‌ها
دارائی‌های ثابت مشهودتراز-د-داراییهای ثابت
دارائی‌های در دست احداثتراز-د-داراییهای ثابت
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنانتراز-د-سایر بدهی‌های جاری
سپرده حسن انجام کار مشتریانتراز-د-حساب‌های دریافتنی
طرف حساب‌های انتظامیتراز-د-حساب‌های واسط
طلب‌های سوخت شدهس/ز-م-هزینه‌های غیر تولیدی
فروش ضایعات متفرقهس/ز-م-درآمد
قبلی کلید سریع کالا (اضافه کردن عکس کالا در گوشه‌های فاکتور فروش)
استفاده از مطالب سايت شایگان سیستم فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
تمام حقوق برای شایگان‌سیستم (سهامی خاص) محفوظ است.
Copyright © 2022 shygunsys.net