تسویه فاکتور در نرم‌ افزار حسابگر

در نرم ‌افزار فروش حسابگر میتوان برای تسویه حساب بدهکاران از برگه دریافت و برای تسویه حساب بستانکاران، از برگه پرداخت استفاده نمود.

جهت تسویه طرف حساب:

  1. برای دریافت، برگه دریافت و جهت پرداخت، برگه پرداخت را از منوی عملیات روزانه باز نمایید.
  2. در فرم بازشده، نام مشتری را انتخاب کنید.
  3. در قسمت مبلغ، مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.
  4. در ستون مربوط به نوع پرداخت، اگر نوع پرداخت را نقدی انتخاب کنید، در سند حسابداری حساب صندوق درگیر خواهد شد. اگر نوع پرداخت را چک انتخاب کنید، پنجره ورود مشخصات چک باز می‌شود که اطلاعات چک را وارد نمایید.
  • برای تغییر حساب صندوق، از منوی اطلاعات پایه > تعریف پیش‌فرض‌ها > پرداخت‌ها > تعریف انواع پرداخت، اطلاعات مربوط به نوع پرداخت نقدی را تغییر دهید.
  • از قسمت اختصاص انواع پرداخت به کاربران، میتوان تعیین نمود هر کاربر به چه نوع پرداختی در چه برگه‌ای، دسترسی داشته باشد.
  1. شما می‌توانید از برگه دریافت وجه برای تسویه فاکتورهای فروش و از برگه پرداخت وجه برای تسویه فاکتورهای خرید استفاده نمایید. برای این منظور در قسمت بالای برگه، دکمه «پرداخت شده برای فاکتورهای» را کلیک کنید. پنجره «وضعیت پرداخت فاکتورها» باز می‌شود و لیست فاکتورهای صادرشده برای حساب مورد نظر نمایش داده می‌شود. در صورتی که می‌خواهید با این برگ دریافت، تمام فاکتورهای قبلی شخص را تسویه کنید، از قسمت «نحوه تسهیم پرداخت» گزینه «بالا به پایین» و یا «پایین به بالا» را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید یک یا چند فاکتور خاص را تسویه کنید، (به عنوان مثال، شخص یک چک برای تسویه چند فاکتور پرداخت کرده است) در پنجره وضعیت پرداخت فاکتورها، در ردیف فاکتورهای مورد نظر، در ستون مربوط به «پرداخت کنونی»، مبلغ مربوط به فاکتورهای مورد نظر را وارد کنید.
  • در فاکتور خرید و یا فروش، با زدن دکمه تسویه، فاکتور مورد نظر به صورت نقدی تسویه می‌شود و سند حسابداری آن صادر خواهد شد.
  • برای ورود مستقیم اطلاعات چک در برگ دریافت و پرداخت می‌توانید، از منوی شرایط محیطی > پارامترهای حسابداری > پارامتر شماره ۲۵ (چک‌ها داخل سند دریافت و پرداخت مستقیما قابل تعریف باشند) را تیک بزنید.
  • با فعال‌کردن پارامتر شماره ۵۳ خرید و فروش، چنانچه مبلغ دریافت/پرداخت در برگه فاکتور، مساوی مبلغ فاکتور بود، فاکتور مورد نظر به طور اتوماتیک تسویه خواهد شد.
دریافت و پرداخت در نرم افزار فروش حسابگر

دریافت و پرداخت در نرم افزار فروش حسابگر

 

نرم افزار فروش

نرم افزار فروش

 

دریافت و پرداخت در نرم افزار فروش حسابگر

دریافت و پرداخت در نرم افزار فروش حسابگر

 

دریافت و پرداخت در نرم افزار فروش حسابگر

دریافت و پرداخت در نرم افزار فروش حسابگر

گزارش فاکتورهای معوق فروش در نرم افزار فروش

گزارش فاکتورهای معوق فروش در نرم افزار فروش