جستجو در مقالات آموزشی

تعریف پیش فرض ها

در این مقاله آموزشی نحوه تعریف حساب‌های پیش فرض در نرم افزار حسابداری حسابگر شرکت شایگان سیستم توضیح داده می‌شود.

برای تعریف حساب‌های پیش‌فرض از منوی اطلاعات پایه > تعریف پیش‌فرضها را انتخاب کنید.

فرم باز شده دارای چند زبانه به شرح زیر است که در ادامه هر بخش به تفصیل توضیح داده می‌شود:

 

در هنگام تعریف این حساب‌ها نکته حائز اهمیت این است که حساب‌هایی که در این بخش تعیین می‌شوند باید به درستی انتخاب شوند به این صورت که ماهیت و جایگاه حساب‌ها در نمودار سطحی حساب‌ها به درستی تعریف شده باشد. علت اهمیت موضوع آن است که بعد از ثبت فاکتورها، چک و… اسناد مربوط به آن‌ها به صورت اتوماتیک از روی حساب‌های تعیین شده در این بخش صادر می‌شود. در صورتی که این حساب‌ها نادرست یا اصلا تعریف نشوند، ممکن است حساب‌ها، مانده نادرست داشته باشند و امکان تهیه گزارشات مفید و کاربردی وجود نداشته باشند.

۱- پرداخت‌ها

در زبانه پرداخت‌ها حساب‌های پیش‌فرض سیستم را تعیین کنید. در قسمت اسناد در جریان وصول حساب مرتبط با اسناد در جریان وصول، در قسمت چک‌های تضامنی دریافتی، حساب مربوط به چک‌های تضامنی دریافتی و در قسمت  چک‌های تضامنی پرداختی حساب مربوط به چک‌های تضامنی پرداختی را تعیین کنید. با تعیین این حساب‌ها در هنگام صدور چک و تغییر وضعیت چک به حالت در جریان و تضامنی، سند حسابداری مرتبط با آن به صورت اتوماتیک با توجه به این حساب‌ها صادر می‌گردد. در این زبانه علاوه بر تعیین حساب‌های پیش فرض مرتبط با پرداخت می‌توانید انواع پرداخت را در سیستم تعریف نمایید و انواع پرداخت تعریف شده را به کاربران اختصاص دهید. جهت آشنایی با تعریف انواع دریافت / پرداخت وجه در نرم افزار حسابگر می‌توانید به راهنمای آن مراجعه فرمایید.

۲- فروش

در زبانه فروش، حساب‌های پیش فرض مرتبط به فروش کالا را در سیستم تعیین کنید. در قسمت سود و زیان فروش، حساب پیش فرض جهت سود و زیان حاصل از فروش کالاها را تعیین کنید. در قسمت حجم فروش، حساب پیش فرض جهت حجم فروش حاصل از فروش کالاها را تعیین کنید. در قسمت سود و زیان برگشت از فروش و حجم برگشت از فروش نیز حساب‌های مرتبط را تعیین کنید. در قسمت تخفیف فروش، حساب پیش فرض جهت تخفیف‌های فروش اعمال شده در فاکتورها را تعیین کنید. در قسمت هزینه‌های فاکتور، ۵ نوع هزینه به صورت پیش فرض قابل اختصاص است که در این بخش حساب‌های پیش فرض مربوط به هزینه‌های فروش و در صورت نیاز درصد مرتبط با هر هزینه قابل تعریف است. با تعیین این حساب‌ها در هنگام ثبت انواع فاکتور، سند حسابداری مرتبط با آن‌ها با توجه به این حساب‌ها به صورت اتوماتیک صادر می‌گردد.

 تعریف پیش فرضهای فروش درحسابگر

تعریف پیش فرضهای فروش

 

۳- خرید

در زبانه خرید، حساب‌های پیش فرض مرتبط به خرید کالا را در سیستم تعیین کنید. در قسمت سود و زیان برگشت از خرید، حساب پیش فرض جهت سود و زیان حاصل از برگشت از خرید کالاها را تعیین کنید. در قسمت حجم برگشت از خرید، حساب پیش فرض جهت حجم برگشت از خرید حاصل از کالاها را تعیین کنید.  در قسمت تخفیف خرید، حساب پیش فرض جهت تخفیف‌های خرید اعمال شده در فاکتورها را تعیین کنید. در قسمت هزینه‌های فاکتور، ۵ نوع هزینه قابل اختصاص است که در این بخش حساب‌های پیش فرض مربوط به هزینه‌های خرید و در صورت نیاز درصد مرتبط با هر هزینه قابل تعریف است. با تعیین این حساب‌ها در هنگام ثبت فاکتور خرید و برگشت از خرید، سند حسابداری مرتبط با آن‌ها با توجه به این حساب‌ها به صورت اتوماتیک صادر می‌گردد.

تعریف پیش فرضهای خرید در حسابگر

تعریف پیش فرضهای خرید

 

۴- موجودی

در زبانه موجودی، حساب‌های پیش فرض مرتبط با موجودی کالا را در سیستم تعیین کنید. در قسمت حساب قیمت تمام شده، حساب پیش فرض جهت نگهداری قیمت تمام شده کالای فروش رفته را تعیین کنید. در قسمت حساب اقلام موجودی، حساب پیش فرض جهت نگهداری موجودی کالاها را تعیین کنید. از این دو حساب در سند حسابداری مربوط به صدور فاکتورها استفاده می‌شود. در قسمت حساب تعدیل انبار، حساب پیش فرض جهت تعدیل انبار را تعیین کنید که از این حساب در هنگام انبارگردانی استفاده می‌شود. برای تعیین انبار پبش فرض در قسمت شماره انبار پبش فرض، انبار پیش فرض مورد نظر را تعیین کنید.

تعریف پیش فرضهای موجودی کالا در حسابگر

تعریف پیش فرضهای موجودی کالا

 

۵- حسابداری

در زبانه حسابداری، حساب پیش‌فرض مرتبط با اختلاف مقادیر جهت رند کردن مبالغ را تعیین کنید.

تعریف پیش فرضهای حسابداری در حسابگر

تعریف پیش فرضهای حسابداری

۶- عطفهای صدور سند

چناچه در نرم افزار حسابداری حسابگر عطف سند تعریف کرده باشید، برای فعال‌سازی و انتخاب آن به عنوان عطف سند پیش فرض در زبانه عطفهای صدور سند، عطف‌های مورد نظر را تعیین کنید. جهت آشنایی با نحوه تعریف عطف سند و کاربرد آن می‌توانید به راهنمای آن مراجعه نمایید.

تعریف پیش فرضهای عطف های سند در حسابگر

۷- حسابداری صنعتی

چنانچه از نرم افزار حسابداری حسابگر صنعتی استفاده می‌کنید در زبانه حسابداری صنعتی، حساب‌های پیش فرض حسابداری صنعتی را تعیین کنید. در قسمت حساب کالای در جریان ساخت، حساب کالای ساخته شده، حساب ضایعات و حساب موازنه تولید، حساب پیش فرض مورد نظر جهت نگهداری موجودی کالای در جریان ساخت، موجودی کالای ساخته شده، موجودی ضایعات و موازنه تولید را تعیین کنید. با تعیین این حساب‌ها در هنگام صدور رسید انبار تولید و حواله تولید سند حسابداری مرتبط با آن با توجه به این حساب‌ها به صورت اتوماتیک صادر می‌گردد.

در حسابگر می‌توانید تسهیم هزینه حساب‌ها برای همه محصولات را به صورت پیش فرض تعریف کنید. برای معرفی درصدهای مربوط به تسهیم هزینه‌ها، در جدول مربوط به تسهیم هزینه در ستون کد و نام محصول، محصولات مورد نظر را انتخاب و درصد مربوط به هر ردیف را وارد نمایید.

تعریف پیش فرضهای حسابداری صنعتی در حسابگر

تعریف پیش فرضهای حسابداری صنعتی

 

۸- هزینه های ثابت

در زبانه هزینه های ثابت، حساب‌های پیش‌فرض مرتبط با هزینه های ثابت و درصد هزینه‌های ثابت را در سیستم تعیین کنید. در این بخش می‌توانید برای کالاها ۳ نوع هزینه ثابت تعریف کنید برای انجام این کار برای هر نوع هزینه در قسمت حساب هزینه ثابت فروش و خرید، حساب‌های مرتبط را انتخاب و در قسمت پایین این زبانه درصد هزینه‌های ثابت مورد نظر را تعیین کنید.

تعریف پیش فرضهای هزینه های ثابت در حسابگر

تعریف پیش فرضهای هزینه های ثابت

 

 

 

بعدی درخواست کالا
استفاده از مطالب سايت شایگان سیستم فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
تمام حقوق برای شایگان‌سیستم (سهامی خاص) محفوظ است.
Copyright © 2021 shygunsys.net - IS