جستجو در مقالات آموزشی

معرفی گروه حساب در حسابگر

یکی از امکانات نرم افزار حسابداری حسابگر گروه‌بندی حساب‌ها است که با استفاده از آن می‌توانید حساب‌ها را در گروه‌های مورد نظر تعریف و از این گروه‌بندی‌ها در گزارش‌گیری‌ها و دسترسی آسان به حساب‌ها در برنامه استفاده نمایید. در برنامه حسابگر حساب‌ها در ۴ سطح سرگروه، کل، معین و تفصیلی شناور دسته‌بندی می‌شود که در ادامه معرفی گروه حساب با ذکر مثال به تفصیل توضیح داده می‌شود.

نکته: چنانچه از حسابگر نسخه ۱۰ استفاده می‌کنید، می‌توانید گروه‌بندی حساب‌‌ها در ۹ سطح دسته‌بندی نمایید.

ابتدا به معرفی اجمالی حساب‌های کل، معین و تفصیلی می‌پردازیم.

تعریف حساب‌های کل: حساب‌های کل، سرفصل‌های استاندارد حسابداری هستند که توسط سازمان حسابداری، حسابرسی و امور مالیاتی کشور معرفی می‌شوند که به صورت کلی وضعیت مجموعه را نشان می‌دهند.

تعریف حساب‌های معین: حسابهای معین زیر گروه حساب‌های کل هستند که جهت تهیه گزارش با جزییات بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تعریف حسابهای تفصیلی: حساب‌های تفصیلی زیر گروه حساب‌های معین هستند که در نرم افزار حسابگر امکان صدور سند در سطح تفصیلی فراهم آمده است.

در حسابگر علاوه بر نحوه معرفی گروه‌بندی حساب از مسیر اطلاعات پایه > معرفی چارت حسابها > معرفی حسابها که در مقاله معرفی حساب توضیح داده شد، می‌توانید گروه‌بندی مربوط به حساب‌ها را نیز با استفاده از فرم “معرفی زیر گروه حسابها” تعریف نمایید.

به عنوان مثال مجموعه‌ای را در نظر بگیرید که بدهکاران تجاری (مشتریان) آن در استان‎های مختلف هستند و می‌خواهید اطلاعات مربوط به مشتریان را بر اساس استان‌ها دسته‌بندی نمایید. گروه‌بندی حساب‌ها در این مجموعه به این صورت است که حساب سرگروه به نام “داراییهای جاری”، حساب کل مربوط به این سرگروه به نام “حسابها و اسناد دریافتنی تجاری” که این حساب دارای دو حساب معین به نام‌های “بدهکاران تجاری تهران” و بدهکاران تجاری قم” و هر حساب معین دارای حساب‌های تفصیلی به شرح عکس زیر است.

توجه داشته باشید که در هنگام معرفی و تعریف کدینگ حسابها، کد مربوط به هر سطح باید شامل سطح بالاتر خود نیز باشد. به عنوان مثال اگر تعداد ارقام کدینگ برای سرگروه ۱ رقم و برای کل ۳ رقم تعریف شده باشد، در هنگام تعیین کد مربوط به حساب کل، رقم اول از این سه رقم باید کد سرگروهی باشد که حساب کل به آن تعلق دارد و رقم دوم و سوم کد، مربوط به حساب کل است. در واقع می‌توان در این حالت برای یک سرگروه، ۹۹ حساب کل تعریف کرد (با احتساب صفر، صد حساب کل). در هنگام تعریف کدینگ مربوط به حساب معین و تفصیلی نیز باید به همین صورت اقدام نمایید.

برای معرفی گروه‌بندی حسابها از مسیر اطلاعات پایه > معرفی چارت حسابها > معرفی زیر گروه حسابها را انتخاب کنید.

مسیر انتخاب فرم معرفی زیر گروه حساب حسابگر

مسیر انتخاب فرم معرفی زیر گروه حساب حسابگر

در فرم باز شده در زبانه گروه اصلی، برای معرفی گروه اصلی بر روی دکمه جدید کلیک کنید. در قسمت شماره گروه اصلی، شماره سرگروه مورد نظر و در قسمت نام، نام سرگروه حساب را وارد نمایید سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

معرفی گروه اصلی حساب

معرفی گروه اصلی حساب

بعد از معرفی سرگروه داراییهای جاری، سرگروه تعریف شده در نمودار سطحی حسابها به صورت زیر ایجاد می‌شود. توجه داشته باشید که سرگروه حساب در نرم افزار حسابگر با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

سطوح حسابها در حسابگر

برای معرفی حساب کل در فرم معرفی زیرگروه‌های حسابها بر روی زبانه حساب کل کلیک کنید. در قسمت شماره گروه اصلی بر روی دکمه ذره‌بین کلیک و از لیست سرگروه‌های تعریف شده، سرگروه حساب کل مورد نظر را انتخاب نمایید. در قسمت شماره حساب کل، شماره حساب و در قسمت نام، نام حساب کل را وارد نمایید. در قسمت نوع حساب پیش‌فرض می‌توانید نوع حساب مرتبط با حساب کل را انتخاب سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید. جهت آشنایی با نوع حساب‌ها می‌توانید به راهنمای آن مراجعه فرمایید.

زبانه حساب کل در فرم معرفی زیرگروه در حسابگر

زبانه حساب کل در فرم معرفی زیرگروه

بعد از معرفی حساب کل “حسابها و اسناد دریافتنی تجاری”، حساب کل تعریف شده در نمودار سطحی حسابها به صورت زیر ایجاد می‌شود. توجه داشته باشید که حساب کل در نرم افزار حسابگر با رنگ سبز نمایش داده می‌شود.

برای معرفی حساب معین در فرم معرفی زیرگروه‌های حسابها بر روی زبانه حساب معین کلیک کنید. در قسمت شماره حساب کل بر روی دکمه ذره‌بین کلیک و از لیست حساب‌های کل تعریف شده، حساب کل مربوط به حساب معین را انتخاب نمایید. در قسمت شماره حساب معین، شماره معین و در قسمت نام، نام معین مورد نظر را وارد نمایید. در صورتی که بخواهید حساب معین تعریف شده به عنوان حساب تفصیلی نیز تعریف شود پارامتر “در حسابهای تفصیلی هم اضافه شود” را فعال کنید.

زبانه حساب معین در فرم معرفی زیرگروه در حسابگر

زبانه حساب معین در فرم معرفی زیرگروه

بعد از معرفی حساب معین “بدهکاران تجاری تهران”، حساب معین تعریف شده در نمودار سطحی حسابها به صورت زیر ایجاد می‌شود. توجه داشته باشید که حساب معین در نرم افزار حسابگر با رنگ خاکستری نمایش داده می‌شود.

برای مشاهده سطوح تعریف شده از مسیر اطلاعات پایه > معرفی چارت حسابها > معرفی حسابها را انتخاب و وارد زبانه نمودار سطحی حسابها شوید و با توجه به توضیحات داده شده در بخش معرفی حساب، حسابهای تفصیلی را تعریف نمایید.

فرم معرفی حسابها زبانه نمودار سطحی

فرم معرفی حسابها زبانه نمودار سطحی

همانطور که بیان شد در صورتی که از برنامه حسابگر نسخه ۱۰ استفاده می‌کنید امکان تعریف سطوح حسابها تا ۹ سطح امکان پذیر است که می‌توانید بعد از معرفی سرگروه و حساب کل به صورت تو در تو حساب معین تعریف نمایید. به عنوان مثال فرض کنید می‌خواهید حساب‌های مربوط به مجموعه‌ را به تفکیک مناطق هر شهر مانند عکس زیر دسته‌بندی نمایید.

برای معرفی گروه‌بندی حساب‌ها از مسیر اطلاعات پایه > معرفی چارت حسابها > معرفی زیر گروه حسابها را انتخاب کنید.

مسیر انتخاب فرم معرفی زیر گروه حساب حسابگر

مسیر انتخاب فرم معرفی زیر گروه حساب حسابگر

در فرم باز شده در زبانه گروه اصلی، برای معرفی گروه اصلی بر روی دکمه جدید کلیک کنید. در قسمت شماره گروه اصلی، شماره سرگروه مورد نظر و در قسمت نام، نام سرگروه حساب را وارد نمایید سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

معرفی زیر گروه حساب

معرفی زیر گروه حساب

بعد از معرفی سرگروه داراییهای جاری، سرگروه تعریف شده در نمودار سطحی حسابها به صورت زیر ایجاد می‌شود. توجه داشته باشید که سرگروه حساب در نرم افزار حسابگر با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

سطوح حسابها در حسابگر

برای معرفی حساب کل در فرم معرفی زیرگروه‌های حسابها بر روی زبانه حساب کل کلیک کنید. در قسمت شماره گروه اصلی بر روی دکمه ذره‌بین کلیک و از لیست سرگروه‌های تعریف شده، سرگروه حساب کل مورد نظر را انتخاب نمایید. در قسمت شماره حساب کل، شماره حساب و در قسمت نام، نام حساب کل را وارد نمایید. در قسمت نوع حساب پیش فرض، نوع حساب مرتبط با حساب کل را انتخاب سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید. جهت آشنایی با نوع حساب‌ها می‌توانید به راهنمای آن مراجعه فرمایید.

زبانه حساب کل در فرم معرفی زیرگروه در حسابگر

زبانه حساب کل در فرم معرفی زیرگروه

برای معرفی حساب معین بر روی زبانه حساب معین کلیک کنید. در قسمت شماره حساب کل بر روی دکمه ذره‌بین کلیک و از لیست حساب‌های کل تعریف شده، حساب کل مربوط به حساب معین را انتخاب نمایید. در قسمت شماره حساب معین، شماره معین و در قسمت نام، نام معین مورد نظر را وارد نمایید.

تعریف حساب معین در حسابگر

تعریف حساب معین

بعد از معرفی حساب معین بدهکاران تجاری، حساب معین تعریف شده در نمودار سطحی حساب‌ها به صورت زیر ایجاد می‌شود. توجه داشته باشید که حساب معین در نرم افزار حسابگر با رنگ خاکستری نمایش داده می‌شود.

برای معرفی حساب معین در سطح بعد در زبانه حساب معین بر روی دکمه جدید کلیک کنید. در قسمت شماره سرگروه معین بر روی دکمه ذره‌بین کلیک و از لیست حسابهای معین تعریف شده، حساب معین سطح بالاتر از این حساب معین را انتخاب کنید. با انتخاب سرگروه معین، حساب کل مربوط به سرگروه معین انتخاب شده، نمایش داده می‌شود. در قسمت شماره حساب معین، شماره معین و در قسمت نام، نام معین مورد نظر را وارد سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

چنانچه بخواهید حسابهای معین بیشتری تعریف نمایید می‌توانید از همین بخش به همین ترتیب اقدام نمایید.

معرفی معین تو در تو در حسابگر

معرفی معین تو در تو در حسابگر

بعد از معرفی حساب معین تهران، حساب معین تعریف شده در نمودار سطحی حساب‌ها به صورت زیر ایجاد می‌شود.

برای مشاهده گروه‌های تعریف شده از مسیر اطلاعات پایه > معرفی چارت حسابها > معرفی زیر گروه حسابها را انتخاب و وارد زبانه نمودار سطحی حسابها شوید و با توجه به توضیحات داده شده در بخش معرفی حساب اطلاعات اقلام موجودی را تعریف نمایید. 

فرم نمودار سطحی حسابها در حسابگر

فرم نمودار سطحی حسابها

توجه داشته باشید که در نرم افزار حسابداری حسابگر به هنگام ایجاد شرکت می‌توانید با فعال کردن پارامتر “چارت حسابها دارای کدینگ باشد” چارت حسابها را به صورت کدینگدار تعریف نمایید.

قبلی فاکتور فروش سریع
بعدی معرفی گروه کالا
استفاده از مطالب سايت شایگان سیستم فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
تمام حقوق برای شایگان‌سیستم (سهامی خاص) محفوظ است.
Copyright © 2021 shygunsys.net - IS