جستجو در مقالات آموزشی

نحوه راس گیری در حسابگر

به مجموعه محاسباتی که برای بدست آوردن تاریخ سررسید واقعی تعدادی از مبالغ دریافتی با تاریخ سررسید مختلف صورت می‌پذیرد، راس گیری گفته می‌شود. به عنوان مثال برای چک‌های دریافتی، با عمل راس‌گیری، مشخص می‌کنید که بر حسب تاریخ سررسید و مبلغ چک‌ها، میانگین تاریخ وصول، چه تاریخی خواهد بود. جهت آشنایی با نحوه محاسبه راس گیری و استفاده از این امکان در نرم افزار حسابداری حسابگر می‌توانید ویدیوی آموزشی قرار داده شده یا مقاله زیر را مشاهده فرمایید.

نحوه محاسبه راس گیری

ابتدا با ذکر یک مثال نحوه محاسبه راس گیری توضیح داده می‌شود. به عنوان مثال فرض کنید ۴ فقره چک با مشخصات زیر دارید و می‌خواهید برای این چک‌ها محاسبه تاریخ راس را بر اساس تاریخ روز ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ (تاریخ مبدا) داشته باشید.

نحوه محاسبه راس به این صورت است که ابتدا “مبلغ هر چک” در “اختلاف روز تاریخ سررسید چک با تاریخ مبدا” ضرب می‌شود. به عنوان مثال برای چک ۱ اختلاف تاریخ سررسید (۱۳۹۹/۰۷/۰۵) با تاریخ مبدا (۱۳۹۹/۰۶/۰۵) برابر با ۳۱ روز است که این عدد در مبلغ چک ضرب می‌شود. برای دیگر چک‌ها به همین ترتیب عمل می‌شود.

 ۶۲۰۰۰۰۰۰ = ۳۱ * ۲۰۰۰۰۰۰ – چک ۱

۲۰۴۰۰۰۰۰۰ = ۶۸ * ۳۰۰۰۰۰۰ – چک ۲

۹۲۰۰۰۰۰۰ = ۲۳ * ۴۰۰۰۰۰۰ – چک ۳

۱۰۰۰۰۰۰۰ = ۱۰ * ۱۰۰۰۰۰۰ – چک ۴

در مرحله بعد مبالغ به دست آمده را با هم جمع می‌کنیم و حاصل جمع را بر مجموع مبالغ چک‌ها تقسیم می‌کنیم.

 ۳۶۸۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰۰ + ۹۲۰۰۰۰۰۰ + ۲۰۴۰۰۰۰۰۰ + ۶۲۰۰۰۰۰۰

۳۶٫۸ = ۱۰۰۰۰۰۰۰ / ۳۶۸۰۰۰۰۰۰ – تعداد روز راس

بنابراین تعداد روز راس برای چک‌ها ۳۶٫۸ روز که می‌توان ۳۷ روز آن را در نظر گرفت و تاریخ راس با توجه به تاریخ مبدا ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ می‌باشد.

در نرم‌افزار حسابگر می‌توانید به دو صورت دستی و اتوماتیک اقدام به راس گیری نمایید که در ادامه هر دو روش توضیح داده می‌شود.

راس گیری به صورت دستی

برای ورود مبالغ به صورت دستی و محاسبه تاریخ راس، از منوی عملیات روزانه > محاسبه راس > محاسبه تاریخ راس را انتخاب یا از ترکیب کلیدهای Ctrl+F10 استفاده نمایید.

مسیر انتخاب فرم محاسبه تاریخ راس در حسابگر

مسیر انتخاب فرم محاسبه تاریخ راس

در فرم باز شده در قسمت تاریخ مبدا، تاریخی که می‌خواهید در راس‌گیری، اختلاف روز بر اساس این تاریخ محاسبه شود را انتخاب کنید. برای ثبت مبالغ یک ردیف جدید ایجاد کنید. در ستون‌ مبلغ، مبلغ مورد نظر را وارد و در ستون سررسید، تاریخ سررسید مربوط به ردیف را انتخاب نمایید. در ستون اختلاف روز، اختلاف روز سررسید ردیف با توجه به تاریخ مبدا و در ستون تاریخ راس، تاریخ راس نمایش داده می‌شود.

در آیتم‌های پایین صفحه نیز می‌توانید مبلغ یا درصد سود را وارد کنید.

برای مثال ذکر شده پس از وارد کردن اطلاعات چک، محاسبه راس انجام می‌شود.

فرم محاسبه تاریخ راس در حسابگر

فرم محاسبه تاریخ راس

محاسبه تاریخ راس (فروش و چک دریافتنی) به صورت اتوماتیک

در نرم افزار حسابگر می‌توانید تاریخ راس فاکتورهای فروش و چک‌های دریافتی را محاسبه کنید. جهت محاسبه  تاریخ راس فاکتورها و چک‌های دریافتنی مشتری از مسیر عملیات روزانه > محاسبه راس > محاسبه تاریخ راس (فروش و چک دریافتنی) را انتخاب کنید.

مسیر انتخاب فرم محاسبه تاریخ راس فروش و چک دریافتی در حسابگر

مسیر انتخاب فرم محاسبه تاریخ راس فروش و چک دریافتی

در فرم باز شده در قسمت حساب، بر روی دکمه ذره‌بین کلیک کنید و حساب مورد نظر را از لیست حساب‌ها انتخاب کنید. چنانچه حساب مورد نظر، حساب مامور فروش باشد تیک مربوط به پارامتر “مامور فروش” را فعال کنید. در قسمت تاریخ مبدا، تاریخ مبدا را انتخاب کنید. با انتخاب دکمه فاکتور فروش، لیست فاکتورهای فروش مربوط به طرف حساب انتخاب شده نمایش داده می‌شود که با استفاده از کلید Insert می‌توانید فاکتورهای مورد نظر را انتخاب و همچنین برای انتخاب کلیه فاکتورها، از ترکیب کلیدهای Ctrl+Insert استفاده نمایید.

انتخاب فاکتور در محاسبه راس فاکتور در حسابگر

انتخاب فاکتور در محاسبه راس فاکتور

با انتخاب دکمه از مانده، سیستم فاکتورهای فروش صادر شده به نام مشتری را با توجه به مانده حساب مشتری نمایش می‌دهد. به عنوان مثال فرض کنید برای مشتری دو فاکتور با مبالغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ و ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ صادر و از مشتری مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ دریافت نموده‌اید. در این حالت سیستم فاکتور اول مشتری را تسویه در نظر می‌گیرد و یک ردیف با اطلاعات مربوط به فاکتور فروش دوم با مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ نمایش داده می‌شود.

فرم محاسبه راس فاکتور با مانده در حسابگر

فرم محاسبه راس فاکتور با مانده

بعد از انتخاب فاکتورها، تعداد روز و تاریخ راس نمایش داده می‌شود.

نکته: تاریخ راس محاسبه شده به صورت اتوماتیک به عنوان تاریخ مبدا برای چک‌های دریافتنی در نظر گرفته می‌شود که قابل تغییر است.

با انتخاب دکمه چک دریافتنی، لیست چک‌های دریافتنی مربوط به طرف حساب انتخاب شده، نمایش داده می‌شود که با استفاده از کلید Insert می‌توانید چک‌های دریافتنی مورد نظر را انتخاب و همچنین برای انتخاب کلیه چک‌های دریافتنی، از ترکیب کلیدهای Ctrl+Insert استفاده نمایید.

محاسبه تاریخ راس چک دریافتنی در حسابگر

محاسبه تاریخ راس چک دریافتنی

بعد از انتخاب چک‌های دریافتنی تعداد روز و تاریخ راس نمایش داده می‌شود.

محاسبه تاریخ راس چک دریافتنی در حسابگر

محاسبه تاریخ راس چک دریافتنی

به عنوان مثال فرض کنید شما ۲ فاکتور فروش با تاریخ سررسیدهای مختلف برای یک مشتری صادر نموده‌اید و با مشتری شرط کرده‌اید که نهایتا تا ۳۰ روز بعد از تاریخ راس فاکتورها بدهی خود را تسویه نماید. مشتری قصد دارد جهت تسویه بدهی خود ۵ چک با مبالغ و تاریخ سررسیدهای مختلف به شما ‌دهد. با محاسبه راس فاکتورها و چک‌ها می‌توانید کنترل کنید که سررسید چک‌های ارائه شده مشتری از ۳۰ روز بیشتر نمی‌شود. همانطور که در عکس زیر مشاهده می‌کنید، تاریخ سررسید چک‌ ۲۳ روز است که از ۳۰ روز کمتر است و شما می‌توانید چک‌ها را جهت تسویه فاکتورها از مشتری دریافت نمایید.

محاسبه تاریخ راس فاکتور فروش و چک دریافتنی در حسابگر

محاسبه تاریخ راس فاکتور فروش و چک دریافتنی

محاسبه تاریخ راس (خرید و چک پرداختنی) به صورت اتوماتیک

در نرم افزار حسابگر می‌توانید تاریخ راس فاکتورهای خرید و چک‌های پرداختنی را محاسبه کنید. جهت محاسبه تاریخ راس فاکتورهای خرید و چک‌های پرداختنی مشتری از مسیر عملیات روزانه > محاسبه راس > محاسبه تاریخ راس (خرید و چک پرداختنی) را انتخاب کنید.

فرم باز شده را می‌توانید با توجه به توضیحات داده شده در بخش محاسبه تاریخ راس (فروش و چک دریافتنی) تعیین نمایید.

محاسبه تاریخ راس فاکتور خرید و چک پرداختنی در حسابگر

محاسبه تاریخ راس فاکتور خرید و چک پرداختنی

راس گیری در دفتر چک

برای راس گیری چک‌ها در دفتر چک، چک‌های مورد نظر را با کلید Insert انتخاب سپس کلیدهای Ctrl+F10 را فشار دهید. در فرم باز شده تاریخ مبدا را تاریخ اولین چک در نظر بگیرید. بعد از محاسبه راس، به صورت اتوماتیک در انتهای دفتر چک، تعداد ردیف‌های انتخاب‌شده و تاریخ راس آن‌ها نمایش داده می‌شود.

دفتر چک دریافتنی در حسابگر

محاسبه راس در دفتر چک دریافتنی

راس گیری در گزارش دفترمعین حسابها

در نرم افزار حسابگر در گزارش دفترمعین حسابها نیز می‌توانید محاسبه راس را برای ردیف‌های مورد نظر محاسبه نمایید. برای راس گیری ردیف‌های گزارش دفترمعین حسابها (Shift+1)، ردیف‌های مورد نظر را با کلید Insert انتخاب سپس کلیدهای Ctrl+F10 را فشار دهید. در فرم باز شده تاریخ مبدا را تعیین کنید.

راس گیری در گزارش گردش حساب در حسابگر

راس گیری در گزارش گردش حساب

قبلی ترفندهای نرم افزار حسابگر
بعدی فاکتور فروش سریع
استفاده از مطالب سايت شایگان سیستم فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
تمام حقوق برای شایگان‌سیستم (سهامی خاص) محفوظ است.
Copyright © 2021 shygunsys.net - IS