وب سرویس (API)

وب سرویس راهکاری مناسب برای استفاده شرکت‌هایی است که نیاز به تبادل بسیاری از اطلاعات موجود بین بانک اطلاعاتی نرم‌افزار حسـابـگر (Cyber Account) با بانک اطلاعاتی نرم‌افزارهای دیگر دارند. به عنوان مثال فرض کنید شما دارای یک فروشگاه اینترنتی، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یا هر بانک اطلاعاتی دیگر هستید و نیاز به ارتباط آن با نرم‌افزار حسابداری حسابگر دارید. با استفاده از وب سرویس‌های ارائه شده شرکت شایگان سیستم این امکان فراهم آمده است.