جستجو در مقالات آموزشی

معرفی حساب در حسابگر

حساب نام دیگر پرونده اطلاعات مالی است که از آن جهت کنترل و طبقه‌بندی فعالیت‌های مالی موسسه استفاده می‌شود. برای معرفی حساب در نرم افزار حسابداری حسابگر از منوی اطلاعات پایه> معرفی چارت حسابها > معرفی حسابها را انتخاب یا از ترکیب کلیدهای Alt+C استفاده یا در فرم اصلی برنامه بر روی دکمه معرفی حسابها کلیک کنید. در ادامه زبانه‌های این فرم به تفصیل توضیح داده می‌شود.

 

اطلاعات کلی

برای معرفی حساب، وارد زبانه اطلاعات کلی در فرم معرفی حسابها شوید. در این زبانه برای معرفی حساب جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

معرفی حساب در حسابگر

معرفی حساب

در قسمت شماره حساب معین، حساب معین مورد نظر را کنید. پس از انتخاب حساب معین، سرگروه و حساب کل مربوط به معین انتخاب شده نمایش داده می‌شود. در قسمت شماره حساب تفصیلی، یک شماره حساب جدید در معین انتخاب شده، ایجاد می‌شود که در صورت نیاز می‌توانید آن را اصلاح نمایید. در قسمت نام حساب، نام حساب مورد نظر را وارد کنید.

در قسمت کد اشتراک می‌توانید، کد اشتراک حساب را وارد کنید. در صورتی که یک حساب کد اشتراک داشته باشد در فرم‌های برنامه در قسمت کد یا نام حساب با استفاده از کد اشتراک می‌توانید حساب را جستجو کنید.

در قسمت نوع حساب، ماهیت حساب را مشخص  کنید. این مورد در محاسبه سود و زیان و ترازنامه شرکت، بستن حسابهای موقت، تسهیم هزینه‌ها و… کاربرد دارد. به عنوان مثال برای حساب مشتری، باید نوع حساب آن تراز – د – حسابهای دریافتنی باشد یا چنانچه حساب تعریف شده یکی از هزینه‌های سربار تولیدی باشد که باید روی قیمت محصولات سرشکن شود، باید نوع حساب آن س/ز – م – هزینه‌های تولیدی انتخاب شود یا چنانچه حساب ماهیت درآمد داشته باشد باید نوع حساب را س/ز-م-درآمد انتخاب کنید.

نکته :س/ز – م مخفف سود و زیان موقت می‌باشد و حسابهایی هستند که در پایان دوره مالی بسته می‌شوند. تراز – د مخفف تراز دائمی است و نمایانگر حسابهایی است که مانده آن‌ها به دوره مالی بعد منتقل می‌شود.

توجه: برای محاسبه دقیق گزارش سود و زیان و صورت وضعیت مالی (ترازنامه) شرکت باید نوع حسابها به درستی تعریف شوند. برای آشنایی با انواع حساب‌ها به راهنمای آن مراجعه فرمایید.

تعیین نوع حساب در معرفی حساب حسابگر

تعیین نوع حساب

چنانچه بخواهید حساب مورد نظر در لیست حسابها نمایش داده نشود، تیک پارامتر “غیر فعال” را فعال کنید.

برای تعیین امکان استفاده حساب از مراکز هزینه، تیک پارامتر “مرکز هزینه” را فعال کنید.

برای ثبت تغییرات تراکنش‌های مالی حساب و قرار گرفتن تغییرات در صف زمانبند برای ارسال پیام کوتاه، تیک پارامتر “فعال بودن ثبت تغییرات سند” را فعال کنید.

در قسمت سقف بدهکاری یا بستانکاری، می‌توانید سقف بدهکاری یا بستانکاری حساب را وارد کنید. سقف بدهکاری نشان دهنده سقف اعتبار حساب نزد شما و سقف بستانکاری نشان دهنده سقف اعتبار حساب شما نزد دیگران است به این معنا که اگر بدهکاری یا بستانکاری طرف حساب از مبلغ تعیین شده بیشتر شود، می‌توانید نحوه عملکرد سیستم را تعیین کنید.

در قسمت سقف بدهکاری با اسناد و سقف بستانکاری با اسناد می‌توانید سقف بدهکاری و بستانکاری حساب با اسناد و بدون اسناد را تعیین کنید.

جهت آشنایی بیشتر با سقف بدهکاری و بستانکاری حساب در نرم افزار حسابگر می‌توانید به مقاله آموزشی آن مراجعه فرمایید.

در قسمت سقف چکهای دریافتی از جاری های شخصی می‌توانید برای چکهای دریافتی از حساب‌های جاری شخص، سقف تعیین کنید و در قسمت سقف چکهای دریافتی از جاری های دیگران می‌توانید برای چکهای دریافتی از شخص از حساب‌های دیگران، سقف تعیین کنید.

در قسمت واحد پولی پیش فرض می‌توانید واحد پولی پیش فرض حساب را انتخاب کنید. در این صورت، چنانچه در اسناد، فاکتورها و… این حساب انتخاب شود به صورت اتوماتیک ارز برگه مورد نظر، واحد پولی پیش‌فرض در این قسمت در نظر گرفته می‌شود.

نکته: اگر ارز مورد نظر در این لیست قرار ندارد، از مسیر اطلاعات پایه > اطلاعات ارزی > تعریف واحدهای ارزی را انتخاب و واحد مورد نظر را تعریف نمایید.

تعیین ارز پیش فرض حساب در حسابگر

تعیین ارز پیش فرض حساب

در صورتی که بخواهید یک حساب را به یک گروه تفصلی شناور وصل کنید در قسمت تفصیلی شناور، گروه تفصیلی شناور مربوطه را انتخاب کنید.

نکته: چنانچه از نرم افزار حسابداری حسابگر نسخه ۱۰ استفاده می‌کنید، می‌توانید چندین گروه تفصیلی شناور را به حساب اختصاص دهید. برای اختصاص چندین گروه تفصیلی شناور به حساب بر روی دکمه مقابل این قسمت کلیک کنید.

تعیین گروه تفصیلی شناور در فرم معرفی حساب

تعیین گروه تفصیلی شناور

در فرم باز شده یک سطر جدید ایجاد کنید. در ستون گروه تفصیلی شناور، گروه تفصیلی شناور مورد نظر را انتخاب کنید. بعد از تعیین گروه‌های تفصیلی شناور بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

اگر حساب معرفی شده، حساب مامور فروش شرکت شما باشد، در قسمت درصد کمیسیون می‌توانید درصد کمیسیون مامور فروش را مشخص کنید. درصد کمیسیون، در گزارشات مربوط به نمایندگان فروش، عطف سند مربوط به نماینده‌ها و… کاربرد دارد. در صورتی که بخواهید مبلغ کمیسیون نماینده بر اساس مقدار فروش محاسبه شود، تیک پارامتر “محاسبه مبلغ نماینده فروش بر اساس مقدار فروش” را فعال کنید. در این صورت در قسمت درصد کمیسیون، مبلغ دریافتی نماینده به ازای هر واحد از فروش کالا را وارد نمایید.

چنانچه بخواهید در هنگام صدور فاکتورها برای حساب، درصد تخفیف پیش فرض تعیین کنید می‌توانید در قسمت درصد تخفیف پیش فرض، درصد مورد نظر را وارد کنید.

تعیین درصد تخفیف پیش فرض حساب در حسابگر

تعیین درصد تخفیف پیش فرض حساب

در قسمت تاریخ ایجاد، تاریخ ایجاد حساب و در قسمت تاریخ آخرین تغییر، تاریخ آخرین تغییرات مربوط به حساب نمایش داده می‌شود.

در قسمت توضیحات حساب می‌توانید توضیحات تکمیلی حساب را وارد کنید.

در قسمت مامور فروش ۱ و ۲ می‌توانید مامور فروش‌های حساب را انتخاب کنید. در این صورت هنگامی که این حساب در فاکتورها انتخاب شود، به صورت پیش‌فرض مامور فروش‌های تعیین شده به عنوان نماینده در فاکتور در نظر گرفته می‌شوند.

چنانچه از نرم افزار حسابداری حسابگر ویژ پخش نسخه ۹ به بالا استفاده می‌کنید در قسمت گروه فروشنده می‌توانید گروه فروشنده حساب را انتخاب کنید. در این صورت هنگامی که این حساب در فاکتورها انتخاب شود، به صورت پیش‌فرض گروه فروشنده تعیین شده در فاکتور در نظر گرفته می‌شود.

در قسمت روزهای بازدید می‌توانید روزهای بازدید مشتری در هفته را برای ماموران فروش و گروه فروشندگان مشخص کنید.

 

اطلاعات جزئی

برای وارد کردن اطلاعات جزئی مربوط به حساب مانند تلفن، موبایل، وبسایت، کد اقتصادی، کد ملی و… وارد زبانه اطلاعات جزئی شوید.

در قسمت شماره یا نام حساب، حساب مورد نظر را با استفاده از دکمه ذره‌بین از لیست حساب‌ها انتخاب کنید.

زبانه اطلاعات جزئی حساب در حسابگر

زبانه اطلاعات جزئی حساب

در قسمت تلفن ۱ و ۲، موبایل، تلکس، فکس و… می‌توانید اطلاعات مربوط به حساب را وارد کنید.

در قسمت سطح تخفیف، می‌توانید برای حساب از لیست کشویی این قسمت که شامل سطح قیمت ۱ تا ۵ کالاها، آخرین قیمت خرید و… است، سطح قیمت فروش پیش فرض تعریف کنید.

در قسمت ماکزیمم فاصله تاریخ سررسید چک از روز، می‌توانید مدت زمان مشخصی را جهت پرداخت چک مشتری وارد نمایید. چنانچه از کاربران نرم‌افزار حسابداری حسابگر نسخه ۱۰ هستید، از این قسمت می‌توانید در امکان تسویه مدیریت شده استفاده نمایید.

در قسمت آدرس ۱و ۲، شهر، استان و… دیگر اطلاعات مربوط به حساب را وارد کنید.

در قسمت کد یا نام محل، می‌توانید محل مورد فعالیت حساب را از لیست محل‌ها انتخاب کنید. از این قسمت جهت تهیه گزارش بر اساس محل‌ها استفاده می‌شود. برای تعریف محل در نرم افزار حسابگر از منوی اطلاعات پایه > محل‌ها اقدام کنید.

در قسمت نوع حساب(حقیقی-حقوقی)، نوع حساب که می‌تواند یکی از موارد حقیقی، حقوقی، حقوقی دولتی و سایر باشد را انتخاب کنید.

در قسمت نام استان(دارایی)، نام استان و در قسمت نام شهر(دارایی)، نام شهر محل فعالیت حساب را انتخاب کنید.

در قسمت نوع خریدار/فروشنده در دارایی، نوع خریدار/فروشنده را از لیست کشویی که می‌تواند یکی از موارد مودی مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی، مشمولین حقیقی ماده ۸۱ و… باشد، انتخاب کنید.

با انتخاب دکمه دفتر تلفن، چنانچه اطلاعات وارد شده برای حساب در دفتر تلفن ثبت شده باشد، صفحه دفتر تلفن مربوط به این حساب نمایش داده می‌شود.

دفتر تلفن

دفتر تلفن

برای اختصاص پیوست به حساب بر روی دکمه پیوستها کلیک کنید. در فرم باز شده برای تعریف یک فایل پیوست جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید. در قسمت شرح پیوست، شرح مربوط به پیوست را وارد کنید. برای انتخاب فایل بر روی دکمه انتخاب فایل کلیک کنید و فایل مورد نظر را انتخاب کنید. در قسمت محل ذخیره‌سازی، مشخص کنید که می‌خواهید فایل پیوست در پایگاه داده مربوط به شرکت ذخیره شود یا در فضای دیسک کامپیوتر. در صورت انتخاب ذخیره در پایگاه داده فایل پیوست شما در بانک اطلاعاتی مربوط به شرکت ذخیره می‌شود و در صورت بازیابی اطلاعات، علاوه بر اطلاعات شرکت فایل‌‎های پیوست نیز بازیابی می‌شود. در صورتی که بخواهید فایل پیوست به عنوان پیش‌فرض سیستم در نظر گرفته شود، تیک پارامتر “پیش‌فرض” را فعال کنید. سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

فرم پیوست در حسابگر

فرم پیوست

 

گردش

در زبانه گردش، وضعیت گردش حساب به همراه اطلاعاتی مانند تاریخ، میزان بدهکاری/بستانکاری هر تراکنش و… نمایش داده می‌شود. در واقع در این زبانه کلیه اسنادی که برای حساب صادر شده‌‎اند را می‌توانید بر اساس ارز و نوع آن مشاهده نمایید.

برای مشاهده گردش حساب در قسمت شماره یا نام حساب، حساب مورد نظر را از لیست حساب‌ها انتخاب کنید. در صورتی که حساب انتخاب شده دارای تفصیلی شناور باشد، در قسمت تفصیلی شناور می‎توانید حساب تفصیلی شناور مورد نظر را انتخاب کنید.

گردش حساب در حسابگر

گردش حساب

در قسمت سقف بدهکاری و بستانکاری، سقف بدهکاری/بستانکاری تعیین شده حساب نمایش داده می‌شود.

در قسمت مبلغ پایان دوره، مانده مبلغی حساب تا لحظه تهیه گزارش نمایش داده می‌شود.

در قسمت ترتیب گزارش می‌توانید ترتیب نمایش گزارش را مشخص کنید.

در قسمت چند ارزی می‌توانید نحوه نمایش گردش ارزی حساب را مشخص کنید.

در قسمت نوع چندارزی می‌توانید با استفاده از لیست کشویی این قسمت نوع نمایش ارز را مشخص کنید. در ادامه هر مورد توضیح داده می‌شود.

با انتخاب بر اساس نرخ زمان ورودارز، گردش‌های ارزی حساب بر اساس نرخ ارز وارد شده در زمان ثبت، با ارز فعال سیستم نمایش داده می‌شوند.

با انتخاب بر اساس نرخ روز ارز، گردش‌های ارزی حساب بر اساس نرخ روزانه ثبت شده، با ارز فعال سیستم نمایش داده می‌شوند. برای وارد کردن نرخ روزانه ارزها از مسیر اطلاعات پایه > اطلاعات ارزی > ورود نرخ روزانه ارزها اقدام کنید.

با انتخاب ردیفهای بدون چندارزی، گردش‌های بدون چند ارزی ثبت شده برای حساب نمایش داده می‌شود.

تعیین نوع چند ارزی در گردش حساب

تعیین نوع چند ارزی

با انتخاب فقط ارز انتخابی، گردش حساب بر اساس ارز انتخاب شده در قسمت ارز نمایش داده می‌شود.

تعیین نوع ارز گردش حساب در حسابگر

تعیین نوع ارز گردش حساب

با انتخاب ارز انتخابی (نتیجه بر حسب ارز فعال)، گردش حساب بر اساس ارز انتخاب شده در قسمت ارز بر حسب ارز فعال سیستم نمایش داده می‌شود.

چنانچه بخواهید جزییات سند مربوط به هر ردیف را مشاهده نمایید، بر روی ردیف مورد نظر دابل کلیک کنید. چنانچه در هر ردیف بر روی دکمه “مرتبط به” کلیک کنید، برگه مرتبط با آن ردیف نمایش داده می‌شود.

نکته: چنانچه بخواهید صورتحساب را در یک بازه زمانی خاص داشته باشید، در صفحه اصلی برنامه از ترکیب کلیدهای Shift+1 استفاده کنید.

 

تسهیم هزینه

در صورتی که از نرم افزار حسابگر صنعتی استفاده می‌کنید در زبانه تسهیم هزینه، می‌توانید هزینه‌های سربار و مستقیم بر تولید را تعیین و درصد آنها را مشخص کنید که در مقاله محاسبه قیمت تمام شده این زبانه به تفصیل توضیح داده است.

 

نمودار سطحی حسابها

در زبانه نمودار سطحی حسابها می‌توانید نمودار درختی حسابها را مشاهده و تعریف نمایید. در نرم‌افزار حسابگر دسته‌بندی حساب‌ها در چهار سطح “سرگروه، کل، معین و تفصیلی شناور” قابل پیاده‌سازی است. به عنوان مثال فرض کنید می‌خواهید حساب تفصیلی مربوط به بانک‌ ملی را زیر حساب معین “موجودی نزد بانک ها” تعریف کنید. برای معرفی حساب جدید در نمودار سطحی حساب‌ها، حساب معین مورد نظر را در حالت انتخاب قرار دهید سپس بر روی آن کلیک راست کنید و از مسیر زیر گروه جدید > معرفی حساب را انتخاب کنید.

نمودار سطحی حساب و معرفی حساب در حسابگر

نمودار سطحی حساب و معرفی حساب

در فرم باز شده در قسمت سطح بالاتر، اطلاعات مربوط به سطح معین نمایش داده می‌شود. در قسمت شماره حساب، شماره حساب پیشنهادی سیستم نمایش داده می‌شود که می‌توانید در صورت نیاز آن را تغییر دهید. در قسمت نام حساب، نام حساب مورد نظر را وارد سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

فرم معرفی حساب در نمودار سطحی حساب

فرم معرفی حساب

توجه داشته باشید که حساب‌های تفصیلی در نمودار سطحی حساب‌ها با رنگ آبی نمایش داده می‌شوند.

چارت حسابها در حسابگر

چارت حسابها

جهت آشنایی با نحوه گروه‌بندی حساب‌ها می‎توانید مقاله معرفی گروه حساب در حسابگر را مطالعه نمایید.

 

خلاصه فعالیت

از نرم افزار حسابداری حسابگر علاوه بر ثبت تراکنشات مالی مجموعه می‌توانید جهت مدیریت ارتباط با مشتریان استفاده نمایید. به این صورت که در زبانه خلاصه فعالیت می‌توانید فعالیت‌های (تماس‌ها، ایمیل‌ها و یاداشت‌ها) مربوط به حساب را ثبت نمایید.

زبانه خلاصه فعالیت‌ها شامل چهار بخش به شرح زیر می‌باشد:

۱- تماس تلفنی: در این زبانه می‌توانید لیست تماس‌های ورودی و خروجی مربوط به حساب را ثبت نمایید.

۲- پست الکترونیکی: در این زبانه می‌توانید ایمیل‌های ارسالی و دریافتی از حساب را ثبت نمایید.

۳- یاداشت: در این زبانه می‌توانید پیغام‌های مربوط به حساب را ذخیره نمایید.

۴- همه: تمامی فعالیت‌های مربوط به حساب در این زبانه نمایش داده می‌شود.

 

برای ثبت تماس تلفنی مربوط به حساب وارد زبانه تماس تلفنی شوید. در این زبانه لیست تماس‌های تلفنی ثبت شده نمایش داده می‌شود. برای معرفی یک تماس تلفنی جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

چنانچه از نرم افزار حسابداری حسابگر نسخه ۱۰ استفاده می‌کنید در صورتی که از امکان اتصال برنامه به دستگاه Caller ID استفاده می‌کنید، اطلاعات مربوط به تماس در این بخش نمایش داده می‌شود.

ثبت تماس تلفنی جدید حساب

ثبت تماس تلفنی جدید

در فرم باز شده در قسمت تاریخ فعالیت، تاریخ وقوع فعالیت، در قسمت شماره تلفن، شماره تلفن حساب را وارد کنید. در قسمت نوع فعالیت از لیست کشویی مربوط به این قسمت، نوع تماس ورودی یا خروجی مورد نظر را انتخاب کنید. در قسمت مدت زمان تماس، مدت زمان مکالمه با حساب و در قسمت توضیحات، توضیحات مکالمه را وارد کنید. بعد از تعیین موارد مورد نظر بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

ثبت اطلاعات تماس تلفنی حساب

ثبت اطلاعات تماس تلفنی حساب

برای ثبت پست‌ الکترونیکی‌های مربوط به حساب وارد زبانه پست الکترونیکی شوید. در این زبانه لیست پست‌ الکترونیکی‌های ثبت شده نمایش داده می‌شود. برای معرفی پست الکترونیک جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

ثبت پست الکترونیک حساب

ثبت پست الکترونیک حساب

در فرم باز شده در قسمت تاریخ فعالیت، تاریخ وقوع فعالیت و در قسمت نوع فعالیت، از لیست کشویی نوع فعالیت حساب را انتخاب کنید. در قسمت موضوع پست، From، To و… اطلاعات مربوط به پست الکترونیک را وارد نمایید. بعد از تعیین موارد مورد نظر بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

ایجاد فعالیت پست الکترونیک جدید

ایجاد فعالیت پست الکترونیک جدید

برای ثبت یادداشت‌های مربوط به حساب وارد زبانه یادداشت شوید. در این زبانه لیست یادداشت‌های ثبت شده نمایش داده می‌شود. برای معرفی یادداشت جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

ثبت یادداشت جدید برای حساب در حسابگر

ثبت یادداشت جدید برای حساب

در فرم باز شده در قسمت تاریخ فعالیت، تاریخ فعالیت را وارد کنید. در قسمت موضوع پست، موضوع یادداشت، در قسمت توضیح، توضیح یادداشت و در قسمت شرح کلی، شرح کلی یادداشت را وارد کنید. بعد از ثبت اطلاعات بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

ثبت اطلاعات یادداشت برای حساب

ثبت اطلاعات یادداشت برای حساب

قبلی شرایط ارسال کالا در نرم افزار حسابگر
بعدی امکان پروژه در حسابگر
استفاده از مطالب سايت شایگان سیستم فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
تمام حقوق برای شایگان‌سیستم (سهامی خاص) محفوظ است.
Copyright © 2021 shygunsys.net - IS